Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 808
Trường hợp vượng địa kém tốt hơn, chỉ cần ngũ hành tị hòa giữa Bản Mệnh và cung Mệnh, có thể ở Am hay Dương cung. Có thổ nói thêm rằng nhừng người tuổi Dương thì hòa với cung Dương, tuổi Am hòa với cung Am. Ví dụ như Dương Nam (hay Dương Nữ) mà Mệnh Mộc thì lốt nếu cung Mệnh đóng ở Dần, Dương Mộc: Am Nam (hay Am Nữ) mà Mệnh Mộc cùng tốt nếu cung Mệnh đóng ở Mảo. Am Mộc, Dương Mộc, Dương Nam, Dương Nừ, Mệnh Mộc mà cung Mệnh đóng ở Mão, Am Mộc thì kém hơn: Am Nam, Am Nữ, Mệnh Mộc mà cung Mệnh đóng ở Dần, Dương Mộc cũng vậy.

Nếu sinh địa lợi bao nhiêu thì tuyệt địa lợi bấy nhiêu. Gặp tuyệt địa, Bản Mệnh bỉ khắc cả Am Dương lẫn Ngũ Hành. Ví dụ như Mệnh Hỏa cung Hợi, Am Thủy, nước lạnh sè dập tắt lửa nóng: Mệnh Kim cư Ngọ, Dương Hỏa, lửa nóng đốt mâ't chất kim khí, Kim không còn trọn vẹn. Trong những trường hợp tuyệt địa, nguyên lắc thuần cách bị phá lán bang cả Am Dương và Ngũ Hành nghịch lý, cực kỳ bâ't lợi cho Mệnh.

Đối với bại địa, còn có tương thuận về ngữ hành giữa Bản Mệnh và cung Mệnh. Nhưng nguyên tác Am Dương bị nghịch lý. Ví dụ người Mệnh

Mộc đóng ở Tý là Dương Thủy, nước nóng, sẽ không lợi vì nước nóng làm cây héo. Dù sao, bạt địa còn nhẹ hơn luyệt địa vì cây héo nhưng, không hun là chết. Trong trường hợp này, nếu Mệnh là loại thảo mộc, nhỏ như Bình địa mộc (cây cỏ ở đồng bằng) hay Dương liễu mộc (cây đương liễu) sẻ bâ't lợi hơn loại cây lớn như Đại lâm mộ (câu trong rừng lớn) hay Tùng Bách mộc (cây tùng, cây bách). Trong cách bại địa, dù sao cũng còn có đường sinh khả hữu, còn gặp luyệt địa thì rất ngặl nghèo, luyệt đường sinh lộ.

Sự phân tích trên cho thây khoa Tử-Vi cũng khá tinh vi trong nhiều trường hợp.

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78