Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 809
2. - Diều kiộiì tối háo về cung cường

Là số tốl đòi hỏi những cung cường phải lốt: đó là những cun Phúc, Mệnh, Thân, Quan, Tài, Di cho nam giới và những cung Phúc, Mệnh, Thân, Phu, Tài cho nừ giới.

Cung tốt bao hàm nhiều điều kiện:

- Chính tinh toạ thủ phải miếu, vượng hay đuc địa.

- Có nhiều cát tinh hợp vi trí đóng.

- Tránh được hung sát tinh không hợp cách.

- Nếu vô chính diệu thì hội Tứ Không, Tam Không hoặc it ra là Nhi Không.

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78