Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 812
* Xem Tử Vi Hàm số, cùng tác già quyển I. Phần II, Chương 3, Trang 89

Tất cả điều kiện về ngũ hành, âm dương, cung, cách sao kể trên ban cho lásố mội trội cách tốt, mộl bối cảnh tôt hầu như loàn diện khả đĩ bù chế được nhiều bất lợi cục bộ. Dường như chính trội cách tốt đẹp này mới thật là đáng kể cho một lá số tốt. Trong một cái lốt chung dù có vài cái xấu riêng, những bất lợi sè được giảm thiểu nhiều, không mấy di hại đến toàn thể cục diện.

Trái lại, trong một lú số xấu chung mà có một vài cái tốt riêng, điều này không làm lủng lợi ích bao nhiêu. Cái bối cảnh chung hầu như là căn bản tham chiếu để đánh giá sự tốt xấu riêng của từng lanh vực. Vì vậy có quan điểm cho rằng một lá số tốt phải có sao tốl rải đều trong các cung cuờng khả dĩ hội chiếu qua lại lẫn nhau, chớ không phải sao tốt lập trung thậl nhiều trong 1 hoặc 2 cung để rồi gặp sao xấu hội tụ những cung khác.

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78