Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 813
c. - LÁ SỐ TRUNG BÌNH

Lá số trung bình không hội đủ hếl các lợi điểm của lá số tốt hảo, tức là trong đó có tốt, xấu lẫn lộn, thuận nghịch chan hoà, theo luật tương đốì của vù trụ và con người.

1. - về mã t âm dương, Iii»ũ hành

Lá SỐ trung bình chỉ thuận lý được một phía, hoặc thuận âm đương thì nghịch ngũ hành, hoặc thuận ngủ hành thì nghịch âm dương, hoặc nếu gặp nghịch lý âm dương thì sẻ được cứu gỡ bằng sinh địa hay vượng địa cung Mệnh v.v ...

2. - vé mặt các cung

Lá số trung bình có cung hay cung dở như được cung Mệnh thì kém cung Thân hay ngược lại được Than thì kém Mệnh. Giữa phú và quí, lá số trung bình có thế có phú không có quí, hay có quí mà thiếu phú, hoặc có phú quí lẫn lộn mà không cao lắm.

3. - về măt cách

Lá số trung bình không có nhiều phụ tinh lốt, hoặc có mà hãm địa, gụp phối cách iương đối nghịch, gụp cát tinh không nhiều, hoặc không hợp vị, hoặc phải giáp nhừng sao bất lợi. V.v...

Vì có nhiều hình thái của mức trung bình cho nên rất khó đề ra những qui lắc cụ thể khả dĩ áp đụng chung cho mọi trường hợp.

Lá sô' trung bình là thông dụng nhất, rât thường gặp. Nếu tạm suy ra vài định lắc tổng quát, có thể nói rằng trong các yếu lố của hạnh phúc, số trung bình phải có 1 hay 2 yếu tố. Cụ thể như giữa Phú, Quí, Thọ lá số trung bình phải có:

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78