Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 814
Hoặc là Phú, Thọ.

- Hoặc là Quí, Thọ.

- Hoặc là Quí, Thọ vừa phải.

- Hoặc là cực Phú mà kóm Thọ.

- Hoặc là rât Thọ mà kém Phú, Quí.

Có được 1 hoặc 2 yếu tố kể ra củng lạm thời chấp nhận được là trung bình. Do đó, có thể có 2 trường hợpl trung bình:

- Trung bình chung lức là có đủ 3 yêu tố nhưng cả 3 đều không sáng chói.

Trung bình riêng, tức là có 1 trong 3 cái rât đẹp, 2 cái còn lại rất dở, hoặc có 2 cái trung bình, 1 cái dở.

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78