Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 815
D. - LẢ SỔ CƯC XẤU

Những tiêu chuẩn của lá số cực xấu có tính cách đảo ngược với nhừng tiêu chuẩn của 11 số tối hào.

1. - về ảm dường! ssâ hành

Am Dương nghịch lý Tuổi Dương mà Mệnh đóng ở cung âm hay ngược lại, tuổi Am, Mệnh đóng ở dương cung. Chính tinh có âm dương tinh khấc với âm dương tinh của cung loạ thủ: đương tinh ở âm cung hay âm tinh ở dương cung.

- Ngũ hành tương khắc

Mệnh khắc Cục hay Cục khắc Mệnh. Chính tinh của Mệnh sinh cung an Mệny hoặc

Bản Mệnh sinh chính tinh thủ Mệnh. Cung Mệnh khắc chính diệu thủ Mệnh, chính tinh của Mệnh khắc Bân Mệnh.

Cung Mệnh, cung Thân ở vào bại địa hay luyệt địa.

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78