Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 817
Chương ba Cách đẹp

Các sao nhan sắc

★ Quan niệm thẩm mỹ của khoa Tử-Vi

★Các sao chỉ nhan sắc

Phần tham luận này nói về cái đẹp của 2 phái trong khoa Tử-Vi, nhât là của phái nừ. Tuy nhiên, chỉ giới hạn trong cái đẹp hình đung mà thôi, không hề cập đến cái đẹp nết hạnh.

A - QUAN NIÊM THAM MỸ CỦA LUẢT TỪ-VI

Tử-Vi học và Nhân tướng học có nhiều liên quan. Cả 2 khoa đều khởi nguyẽn lừ cách bói tóan thời tiền Tần: đó là Kinh Dịch. Cả 2 đều phái sinh từ những công trình nghiên cứu phái Tượng số, do một triết gia nhà Hán là Đổng Trọng Thư sáng lập. Phái này chuyên khảo cứu quy luậl biến hoá của vQ trụ để suy diễn ra quy luật biến hoá của quốc gia và của con người, từ đó mới rút tỉa ra những khám phá về bói toán. Tử-Vi học và Nhân tướng học đều mượn lý thuyết Am Dương Ngũ Hành làm nền tảng triếl lý cho bộ môn. Đến đời nhà Tống, phái học Tượng số rấi thịnh hành, cho nên các khoa bói toán đả được phái minh thêm hoặc khai triển thêm. Các học sĩ, đạo sĩ đều am tường những khoa bói toán, có người kiêm cả hai, ba môn. Đó là trường hợpl của Trần Đoàn, thủy tổ khoa Tử-Vi, lại biết và sáng lác cả về Nhân tướng học. Quyển sách nhân tướng đầu tiên của Trung Hoa cũng do Trần Đoàn biên khảo.

Tuy nhiên, dù có chung nguồn gốc, học phái và có đạo có chung thủy tổ , nhưng khoa nhân tướng lại đóng góp rất it cho Tử-Vi học. Thật vậy, các ý niệm tướng mạo trong Tử-Vi rât nghèo: mặc dù chính linh nào cũng có ý nghĩa tướng mạo, nhưng các nét tướng thiếu phong phú và thiếu rỏ rệt.

Còn trên phương diện thẩm mỹ, nói về cái đẹp, dù khoa Tử-Vi có thực tiễn, nghĩa là củng có lưu ý đến, nhưng phạm vi cái đẹp của Trung Hoa rất phiến diện, hẹp hòi. Thật vậy, hầu hết các sao nhan sắc chỉ nói đến iưứng mặt của phụ nữ mà không nói đốn cái đẹp của thân hình. Những khái niệm về ngực, eo, mông không bao giờ được đề cập. Nêu so sánh với thẩm mỹ quan La-Hy thời đó ta thấy Hy-lạp và La-mã quan niệm cái đẹp đầy đủ hơn, cả cho phái nữ lẫn phái nam, cả về nét mặl lẩn thân hình. Hoạ phẩm và điêu khấc phẩm của La -Ky râl táo bạo, dám trình bày hình khỏa than của Vénus, của Hercule, trong khi khoa Tử-Vi vào hoạ phẩm Trung Hoa chỉ tổ điểm riêng khuôn mặt của phụ nữ, sau khi cho ăn mặc râl kính đáo: chỉ có đầu cổ, tay chân là lộ diện. Vì vậy, người phụ nữ trong Tử-Vi không có vòng số 1, số 2 và số 3, mà chỉ có hình trị tròn nhạt nhẽo.

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78