Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 818
Thẩm mỹ quan Trung Hoa rât nặng về đạo đức, không khêu gợi, xem việc “lột trần’’ người phụ nữ như một “công xúc tu sĩ” (attcntai à la publique), một điều khả ố. Điều đó không có nghĩa là cổ nhân Trung Hoa không khảo cứu nét dâm, bằng chứng là sao dâm trong Tử-Vi rất hùng hậu và tỉ mĩ. Nhưng cái dâm đó không được nghệ thuậl hoá như ở La-Hy, nó thuộc về khoái lạc thầm kín chớ không phải nghệ thuật công khai.

Còn nói chi đến phái nam, cách đẹp không được Tử-Vi mô tả rỏ ràng, được xem như là không quan trọng bằng cái đẹp về quyền qui, về khoa bảng.

Mặt khác, cho dù có chú trọng đến cái đẹp của phụ nữ, thẩm niỳ quan Trung Hoa về tứơng mặl cũng rất sơ sài. Khoa Tữ-Vi không mô lả cái đẹp, không phân biệt các cách đẹp, và đĩ nhiên không nêu tiêu chuẩn của vẽ đẹp nữ phái. Thành thử, không ai có thể hình dung được những biểu hiện cụ thể của nhan sắc. Phải lấy trí tưởng iượng phong phú của mỗi người mà tổ túc: cái đẹp cùa Tử-Vi vốn thiếu SÓI trầni trọng những tính từ. Mà đã dùng tưởng iượng để phân định thì quà là một điều khó khàn và vỏ đoán.

Dù sao, ta cũng không nên đòi hỏi qua nhiều nơi một khoa học nhân văn, chuyên khảo sát đời người hơn là tướng người: Khoa Tử-Vi không phủi là khoa nhân tướng, không phải là khoa hội hoạ hay điêu khắc và càng không phải là bộ lịc Playboy.

Vì thế, đừng nên tìm các nét tướng cụ thể trong khoa Tử-Vi. Những ý nghĩa tướng mạo phô diễn bởi các sao Tử-Vi bao hàm nhều sai số, cho nên không có giá trị bao nhiêu. Thiếl tưởng, những ai chuyên chú về cái đẹp hình thức (beauté plastỉque) có thể thấy nơi khuyết điểm này một lãnh vực để canh tân, để thích thời khoa Tử-Vi cho thế kỷ 20.

Dù soa, cũng cần biết qua các sao nhan sắc trong khoa Tử-vi đế có một ý niệm về cái đẹp sơ khoáng, phiến diện và đạo đức trong bộ môn này.

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78