Tử vi trọn đời tuổi Mậu Thân 1968 (+-60)-Nữ mạng
Cuộc Đời : Tuổi Mậu Thân cuộc đời sung sướng và có nhiều hay đẹp, tiền vận có lao đao, hậu vận hơi có bị lo buồn, trung vận nhiều sung sướng và tốt đẹp.

Tóm lại: Tuổi Bính Thân số có nhiều tốt đẹp về công danh cũng như sự nghiệp, có thể thành công về cuộc đời vào lúc hậu vận.

Tình Duyên : Nếu bạn sanh vào tháng 4 và 9 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có ba lần thay đổi .

Nếu bạn sanh vào tháng 1, 2, 5, 10 và 12 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có hai lần thay đổi .

Nếu bạn sanh vào tháng 3, 6, 7, 8 và 11 âm lịch thì tình duyên tốt.

Gia Đạo Và Công Danh : Phần gia đạo được yên hòa.

Phần công danh, chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp được vững chắc vào số tuổi 40 trở đi.

Tiền bạc có nhiều triển vọng tốt đẹp và có thừa khả năng trong cuộc sống.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Quý Sửu, Ất Mão, Kỷ Dậu giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Mùi, Ất Tỵ : rất hạp với tuổi bạn trên mọi phương diện tình cảm cũng như tài lộc.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Thìn, Bính Ngọ có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm Ăn Khó Khăn : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Mậu Thân và Giáp Dần không tốt Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Tân Hợi và Quý Hợi.

Những Năm Mà Bạn Không Nên Kết Hôn : Những năm bạn không nên kết hôn, vì kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên trong cuộc đời, đó là những năm 26, 32, 38 và 44 tuổi.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Chồng ? 1, 2, 4 và 5 âm lịch : sẽ có nhiều chồng.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ đem lại những thành công tốt hơn .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này gặp nhiêu xui xẻo về vấn đề tình cảm, tài lộc gặp yếu kém, không được may mắn hay tốt đẹp Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này, bạn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình cảm, cũng như về cuộc đời, cuộc sống có nhiều hay đẹp, sẽ thu được nhiều kết quả về tài lộc cũng như về việc làm ăn.

Từ 31 đến 35 tuổi: Thời gian này bạn được của, hay có hoạnh tài, cuộc sống gặp nhiều may ít rủi, những năm này đi xa hay giao dịch về tiền bạc thì có nhiều tốt đẹp cho bạn.

Từ 36 đến 40 tuổi: Thời gian này nên cẩn thận về tiền bạc cũng hư về cuộc sống, những năm này trong gia đình có nhiều lộn xộn, không được nhiều may mắn về tình cảm và tài lộc.

Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian sau đây, số bạn có triển vọng kết quả về tài lộc, phần tình cảm và tiền bạc được phát đạt và có nhiều tốt đẹp trong cuộc đời.

Thời gian này, có nhiều hay đẹp trong cuộc đời bạn.

Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian này, nên sáng suốt và bình tĩnh lái con thuyền gia đạo ra khỏi những thắc mắc và thiếu hụt thì may ra trong năm năm sắp tới mới có hy vọng tốt đẹp trong sự thành công về cuộc sống.

Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian này là thời gian có thể phát triển mạnh mẽ về vấn đề tài lộc cũng như về cuộc đời, nếu có sáng suốt, thì việc tạo lấy tiền bạc không mấy khó khăn, vì những năm này tuổi Mậu Thân có cơ hội phát triển về tài lộc cũng như về cuộc sống.

theo nguồn từ internet

192/10