Tử vi trọn đời tuổi Tân Mùi 1991 (+-60)-Nữ mạng
Cuộc Đời : Tuổi Tân Mùi, cuộc đời có lắm đau xót và khổ tâm vào lúc tiền vận, trung vận cũng có nhiều thương đau trong cuộc sống.

Tuổi này có phần gặp nhiều sự nguy ngập trong cuộc sống và lúc ở tuổi trung vận.

Cho đến hậu vận mới tạo nên được sự nghiệp và mới có thành công vững chắc được.

Tóm lại: Tuổi Tân Mùi, tiền vận và trung vận không được nhiều may mắn, tạo nên sự nghiệp bảo đảm cho cuộc đời, cho đến hậu vận mới được kết quả chắc chắn về tài lộc và lẫn cả tình cảm.

Tuổi Tân Mùi làm ăn được khá vào thời trung vận trở đi.

Tình Duyên : Nếu bạn sanh vào tháng 4 và 9 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có ba lần thay đổi .

Nếu bạn sanh vào tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có hai lần thay đổi .

Nếu bạn sanh vào tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch thì tình duyên tốt.

Gia Đạo Và Công Danh : Phần gia đạo, vào tiền vận không được hoàn toàn êm ấm.

Phần công danh nếu có cũng chỉ ở vào mức độ bình thường, không được lên cao và đầy đủ.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Phần sự nghiệp có cơ hội phát triển về vấn đề tài lộc, sự nghiệp được hoàn thành và vững chắc vào 30 tuổi trở đi.

Tiền bạc có cơ hội phát triển mạnh mẽ và khoảng 35 tuổi trở đi.

Bắt dầu từ tuổi này, có nhiều triển vọng tốt đẹp về sự nghiệp, lẫn tiền tài.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Quý Dậu, Ất Hợi và Bính Tý giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão, Canh Ngọ, Kỷ Tỵ.

Kết duyên với tuổi Bính Tý, Kỷ Mão : bạn tạo được một đời sống hoàn toàn tốt đẹp và đầy đủ khả năng làm cho cuộc sống của bạn trở nên giàu có.

Kết duyên với tuổi Kỷ Tỵ, Canh Ngọ : cuộc sống êm đềm trong hạnh phúc và tiền bạc có phần dư dả.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Nhâm Thân, Mậu Dần và Bính Dần chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm Ăn Khó Khăn : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Giáp Tuất, Bính Tuất, Ất Dậu không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn vấn đề tài lộc.

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Tân Mùi , Đinh Sửu, Mậu Thìn và Ất Sửu.

Những Năm Mà Bạn Không Nên Kết Hôn : Những năm mà bạn ở vào số tuổi này, bạn không nên kết hôn vì gặp năm xung khắc tuổi, nếu kết hôn trong những năm đó bạn sẽ gặp cảnh xa vắng hay có nhiều lo buồn về việc chồng, đó là những năm 15, 19, 21, 31, 33 và 39 tuổi.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Chồng ? 1, 2, 4 và 5 âm lịch : chắc chắn cuộc đời bạn phải có nhiều chồng, hay ít ra cũng rất khó nhọc về việc lập gia đình.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ đem lại những thành công tốt hơn .

Nhận Xét Tuổi Tân Mùi Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Tuổi Tân Mùi, có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được khá, trong cuộc sống có nhiều khó khăn trong làm ăn hay trong mọi cuộc sống ở trên cuộc đời, đó là những năm 25, 28, 32 và 40 tuổi.

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 18 đến 25 tuổi: Năm 18 tuổi sẽ gặp được một chuyện vui về vấn đề tình cảm.

Qua năm 19 tuổi là năm bạn sẽ có một mối tình thơ mộng nhất trong đời, nhưng mối tình này lại chỉ là một mối tình thoáng qua.

Chỉ đến năm 20 tuổi có thể bạn sẽ yêu bất ngờ hoặc được một người ngỏ lời cầu hôn mà bạn không thể nào ngờ, nhưng rồi mối tình đó lại là mối tình lớn ở trong đời bạn.

Nhất định năm 21 tuổi bạn sẽ kết hôn vì năm này là năm vượng phát nhất về vấn đề tình cảm của tuổi bạn.

Năm 23 tuổi tất cả đều ở mức trung bình.

Nếu đã có gia đình thì đi xa rất tốt, còn trái lại, nếu còn độc thân thì kỵ đi xa trong năm này.

Năm 24 tuổi đại kỵ hiệp hôn.

Kết hôn trong năm này sẽ không được tốt.

Năm 25 tuổi kỵ mùa Đông, tiền bạc trung bình.

Từ 26 đến 30 tuổi: Đây là những năm đẹp nhất của tuổi bạn, trong những năm này hạnh phúc tròn vẹn, tiền bạc dồi dào, gia đình sung túc.

Đã có gia đình sẽ sinh quý tử và làm ăn phát đạt thêm.

Những năm gặp toàn chuyện may mắn và vui tươi.

Từ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi, đề phòng có bạo bệnh bất ngờ.

Năm 32 và 33 tuổ, hai năm rất xấu, coi chừng bị lừa gạt và bị hao tài.

Sẽ có bệnh nặng trong những năm này.

Năm 34 tuổi không nên phiêu lưu tình cảm trong năm này có hại.

Năm 35 tuổi mực sống trở lại trung bình.

Có hoạch tài nhỏ trong năm này.

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi năm này được khá về phần tài lộc lẫn tình cảm, việc làm ăn có nhiều kết quả tốt đẹp.

Những tháng 4 và 8 là những tháng đại lợi của tuổi Tân Mùi.

Năm 37 tuổi, năm này làm ăn có phần vượng phát về tài lộc, bổn mạng suy yếu, cuộc sống có phần tốt đẹp nhưng hay thường có đau bệnh.

Năm 38 tuổi có nhiều kết quả về phần tài lộc và tình cảm.

Nhưng việc làm ăn không được nhiều may mắn lắm.

Năm 39 tuổi không được may và đại kỵ vào những tháng 4, 6 và 8, những tháng khác trung bình.

Năm 40 tuổi có phần vượng phát về tài lộc vào những tháng 6 và 10, ngoài ra những tháng khác trung bình.

Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi hy vọng thành công về sự nghiệp, cuộc đời, tình cảm và tài lộc khá tốt trong năm này.

Năm 42 tuổi có nhiều thắc mắc, nên làm ăn việc nhỏ thì tốt, việc lớn sẽ bị thất bại.

Năm 43 tuổi toàn vẹn và khá hay đẹp cho việc làm ăn và sự phát triển nghề nghiệp.

Năm 44 tuổi năm xấu, kỵ đi xa hay giao dịch về tiền bạc, tháng 7 và 10 có hao tài.

Năm 45 tuổi khá vượng phát về đường tài lộc vào những tháng đầu năm, giữa năm và cuối năm tốt.

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi năm quá xấu, bổn mạng có phần suy yếu rõ rệt, nên tránh những sự đụng chạm về tiền bạc hay việc làm ăn có tính cách trọng đại.

Năm 47 tuổi giữa năm có phần nguy ngập về bổn mạng cũng như về tình cảm và tài lộc, đầu năm và cuối năm bình thường.

Năm 48 tuổi không nên làm việc gì có tính cách trọng đại, những tháng đầu năm xấu, giữa năm trung bình, cuối năm tốt.

Năm 49 tuổi đại kỵ tháng 1, tháng 2, tháng 3 có nhiều rối rắm việc gia đình, những tháng khác trung bình.

Năm 50 tuổi bạn có phần phát triển về tài lộc, tình cảm được tốt.

Từ 51 đến 55 tuổi: Năm 51 tuổi có bệnh hoạn, việc làm ăn có phần thất bại, đừng nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc, có hại.

Năm 52 tuổi năm này làm ăn được trung bình.

Năm 54 tuổi không được phát triển về phần tài lộc, nên làm ăn, đi xa thì tốt.

Năm 55 tuổi làm ăn được tốt, bổn mạng khá, có suy yếu vào tháng 9 và 10.

Từ 56 đến 60 tuổi: Năm 56 tuổi có phần tốt đẹp về phần tài lộc và tình cảm.

Năm 57 tuổi kỵ vào tháng 7, 8 và 9, những tháng khác trung bình.

Năm 58 và 59 tuổi hai năm có nhiều bê bối cho bổn mạng và tài lộc nên cẩn thận việc đi xa và giao dịch về tiền bạc.

Năm 60 tuổi yên tĩnh không có gì quan trọng xảy ra cho cuộc đời.

theo nguồn từ internet

192/10