Tử vi trọn đời tuổi Bính Tý 1996 (+-60)-Nữ mạng
Cuộc Đời : Cuộc đời có nhiều may mắn, khôn lanh, nhưng năm 31 tuổi lại gặp nạn hay trở ngại .

Năm 31 tuổi không được tốt lắm.

Cuộc đời gặp nhiều may, ít rủi, có thể tạo được công danh một thời gian, đời sống có phần sung túc, việc gia đình êm ấm và thuận hòa.

Tóm lại: Cuộc đời nhiều sung sướng về thể xác.

Bao giờ cũng có thể hưởng được những ân huệ của bạn bè.

Tình thương yêu bạn bè cũng như tình thương yêu gia tộc.

Số tốt gặp nhiều may mắn trong cuộc đời .

Tình Duyên : Về vấn đề tình duyên, tuổi Bính Tý có qua một giai đoạn khổ lòng hồi tuổi nhỏ.

Nhưng qua giai đoạn đó, tuổi Bính Tý sẽ gặp nhiều trường hợp may mắn về vấn đề nầy.

Nếu bạn sang vào tháng 4 và 9 âm lịch cuộc đời bạn phải có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.

Nếu bạn sanh vào những tháng 1, 2, 5,8 và 10 âm lịch thì cuộc đời phải có 2 lần thay đổi tình duyên.

Nếu bạn sanh vào tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng hạnh phúc .

Gia Đạo Và Công Danh : Phần gia đạo lại gặp nhiều trớ trêu, nhưng có thể giải quyết được tất cả, cuộc sống về phần gia đạo không đến đỗi phải đau buồn, được hưởng nhiều thú vui của tình cảm, gia đạo sẽ được yên hòa ở vào tuổi 36 trở đi.

Công danh nếu có cũng chỉ ở trong mức độ bình thường.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp phải do một người khác phụ giúp mới làm nên, cá nhân khó mà hoàn thành sự nghiệp.

Tiền bạc vẫn trong mức bình thường của cuộc sống.

Tuổi nhỏ khó cầm tiền, phải ở vào 34 tuổi sắp lên mới có thể nắm chắc về vấn đề tiền bạc được.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Bính Tý , Tân Tỵ, Nhâm Ngọ giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc SỐng Cao Sang : Nếu kết hôn với các tuổi : Bính Tý , Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Ất Hợi, Quý Dậu thì chẳng những hợp về lương duyên mà còn hợp về đường tài lộc.

Hôn Nhân Với CUộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Mậu Dần, Giáp Thân thì chỉ hạp nhau về đường tình duyên mà không hạp về mặt tài lộc .

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, LÀm Ăn Khó Khăn : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Canh Thìn, Bính Tuất, Giáp Tuất sẽ xảy ra hoàn cảnh thiếu thốn và cuộc đời khó mà có thể thảnh thơi được.

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Đinh Sửu, Kỷ Mão, Quý Mùi, Tân Mão và Tân Mùi : Tuyệt mạng hay gặp cảnh biệt ly ở giữa cuộc đời, đó là các tuổi rất đỗi xung khắc trong việc kết hôn và trong mọi công việc khác .

Những Năm Mà Bạn Không Nên Kết Hôn : 15, 21, 26, 27, 33, 38 và 39 tuổi những năm này nếu kết hôn sẽ khó thành hoặc nếu có thành thì về sau phải chịu xa cách .

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Chồng ? Tuổi Bính Tý sanh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch thì có số đa phu hay ít ra cũng phải đau khổ vì chồng con.

Nhận Xét Tuổi Bính Tý Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Tuổi Bính Tý có những năm làm ăn khó khăn, gặp nhiều trở ngại trong cuộc đời là : 21, 24, 28 và 32 tuổi đề phòng bệnh hoạn và tai nạn.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày chẵn, giờ chẵn, tháng chẵn đem lại những thành công tốt hơn .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 21 đến 25 tuổi: Năm 21 tuổi, có tài lộc đôi chút, toàn năm đều tốt.

Năm này không có thay đổi nhà cửa, việc làm nhưng sẽ có bịnh hoạn vào tháng 8 âm lịch trở đi.

Năm 22 tuổi, năm này gặp nhiều xung khắc trong những tháng 4, 7 và 10 âm lịch, kỵ đi xa, có hao tài tốn của, ngoài ra những tháng khác bình thường.

Năm 23 nên đề phòng cẩn thận sẽ hao tài hay tốn hao nhiều cách khó hiểu.

Nếu không thì gặp tai nạn hay cũng bịnh hoạn, nhất là những tháng 1, 4 và 7 âm lịch.

Năm 24 tuổi mới được yên vui và mới có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Năm25 tuổi toàn năm đều tốt .

Từ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi có nhiều lợi to vào những tháng 8 và 11 âm lịch.

Năm 27 tuổi bình thường, không có gì quan trọng .

Năm 28 tuổi hy vọng thành công về sự nghiệp gia đình.

Năm này nếu có sanh con thì phát tài mau.

Năm 29 và 30 tuổi không lo ngại gì nữa, cuộc sống cứ như thế mà tiến lên mức độ cao của sự nghiệp, tiền tài.

Từ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi xấu, có hao tài và bịnh nặng hoặc tang chế.

Năm 32 tuổi khá, năm này nên đi xa hay làm ăn thì kết quả tốt.

Năm 33 và 34 tuổi không nên làm việc lớn có liên quan đến tiền bạc, 2 năm này đề phòng mang tai tiếng không tốt.

Năm 35 tuổi khá tốt, cứ tiếp tục phát triển thì làm ăn .

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi có 6 tháng đầu năm tốt, 6 tháng sau xấu, nên làm ăn những việc tầm thường mà thôi.

Năm 37 và 38 tuổi hai năm này bình thường, không có những biến chuyển mạnh mẽ trong cuộc đời.

Năm 39 và 40 tuổi không được tốt về bổn mạng, nên cẩn thận thì hơn, tài lộc hơi sút kém.

Từ 41 đến 45 tuổi: Khoảng thời gian 5 năm này có phần phát triển về tài lộc, tình cảm, nên đề phòng con cái trong gia đình.

Bản thân có bịnh liên miên.

Coi chừng bị thiệt hại về tài lộc trong những năm này.

Từ 46 đến 50 tuổi: Khoảng thời gian này không có gì đáng nói, về phần gia đình nên nhẫn nại và nhịn nhục tránh những điều tiếng thị phi để cho gia đình thân tộc được vui vẻ hơn.

theo nguồn từ internet

192/10