Tử vi trọn đời tuổi Canh Tý 1960 (+-60)-Nữ mạng
Cuộc Đời : Tuổi Canh Tý cuộc đời gặp nhiều sự may mắn vào lúc tuổi nhỏ.

Số có phúc đức nên cuộc sống có nhiều cơ hội thuận tiện để hoàn thành sự nghiệp dễ dàng.

Trung vận đã thấy kết quả của sự sung sướng, hậu vận lại thảnh thơi và an nhàn.

Tóm lại: Tuổi Canh Tý có nhiều may mắn, cuộc đời không có cực khổ hay gặp sự rủi ro, mà trái lại được hưởng nhiều tốt đẹp trong cuộc sống.

Tình Duyên : Nếu bạn sang vào tháng 4 và 9 âm lịch cuộc đời bạn phải có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.

Nếu bạn sanh vào những tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch thì cuộc đời phải có 2 lần thay đổi tình duyên.

Nếu bạn sanh vào tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng hạnh phúc .

Gia Đạo Và Công Danh : Công danh có phần tốt đẹp vào trung vận.

Phần gia đạo được đầy đủ và nhiều êm ấm, có thể tạo được hạnh phúc trọn đời với người hôn phối của bạn.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp được vững chắc và có thể hoàn thành vào 27 tuổi trở đi.

Tiền bạc được dồi dào, sống trong sự sung túc của cuộc đời.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Tân Sửu, Giáp Thìn và Đinh Mùi giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Nếu kết hôn với các tuổi : Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi và Mậu Tuất thì hạp về tình duyên lẫn cả tài lộc, nên bạn tạo được nhiều sung sướng cho cuộc đời.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Kỷ Dậu, Đinh Dậu thì chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm Ăn Khó Khăn : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Canh Tý, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Hợi thì không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và tài lộc nên chỉ tạo được một cuộc sống nghèo khổ hoặc giỏi lắm đủ ăn, đủ mặc là cùng.

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Bạn không nên kết hôn hay làm ăn với những tuổi sau đây, có thể sẽ bị biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thân.

Đây là những tuổi rất kỵ với tuổi bạn.

Những Năm Mà Bạn Không Nên Kết Hôn : 17, 22, 23, 29, 34, 35 và 41 tuổi : những năm này nếu kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Chồng ? Nếu bạn sanh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 bạn có số đa phu .

Nhận Xét Tuổi Canh Tý Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Tuổi Canh Tý có những năm khó khăn nhứt là những năm bạn ở vào số tuổi 20, 25, 27 , 31 và 34 tuổi.

Những năm này có hao tài hay bịnh hoạn.

Nên tránh làm ăn lớn hoặc hùn hạp làm ăn, hoặc tính những việc có tính cách quyết định cho vận mạng của đời bạn trong những năm này.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : ngày chẵn, giờ lẻ, tháng lẻ đem lại những thành công tốt hơn .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này chỉ có phát triển về tình cảm, tài lộc lại hơi bị yếu kém, đường công danh có phần lên cao.

Không nên đi xa trong những năm này.

Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này bạn sẽ gặp được nhiều may mắn về vấn đề tài lộc, tình cảm vượng phát tột độ.

Những năm này lập gia đình khá tốt, trừ năm 29 tuổi.

Việc làm ăn gặp nhiều tốt đẹp.

Từ 31 đến 35 tuổi: Thời gian này,việc làm ăn, tình cảm, gia đạo và tài lộc vẫn ở trong mức độ trung bình mà thôi.

Năm 33 tuổi bổn mạng suy yếu, kỵ tháng 10.

Từ 36 đến 40 tuổi: Thời gian này có số tốt đẹp về công danh hay nghề nghiệp.

Những năm này bạn có phần phát đạt về gia đình, công danh lẫn sự làm ăn.

Vào 37 tuổi trong gia đình có đại nạn, cẩn thận về con cái.

Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này không được nhiều tốt đẹp, có nhiều xui xẻo, không nên giao dịch về tiền bạc cũng như không nên làm ăn có hại.

Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian này bình thường không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời.

Gia đạo, tiền bạc vẫn bình thường.

Việc làm ăn, không được nhiều kết quả tốt đẹp lắm.

Từ 51 đến 55 tuổi: Khoảng thời gian này gia đình trở nên trầm trọng, cuộc sống không được bảo đảm hoàn toàn, có sụp đổ sự nghiệp trong thời gian nầy, đề phòng bổn mạng không được tốt.

Trong khoảng thời gian này, nên cố nhẫn nhịn và tránh những việc tố tụng có hại cho gia đình và hạnh phúc của bạn.

Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian này gia đình, hạnh phúc trở lại yên vui, tuy nhiên nên cẩn thận tiền bạc.

Phần bản thân có đau bệnh liên miên, coi chừng có đại nạn bất ngờ trong những năm này.

theo nguồn từ internet

192/10