Tử vi trọn đời tuổi Giáp Dần 1974 (+-60)-Nam mạng
Cuộc Đời : Tuổi Giáp Dần cuộc đời có nhiều may mắn sống trong sự thanh thản của cuộc sống hiện tại, tuy tuổi nhỏ cũng có lao đao nhưng rất ít.

Tóm lại, tuổi Giáp Dần rất tốt, ít khi khổ cực về xác thể cũng như về tâm trí.

Tình Duyên : Nếu bạn sanh vào tháng tháng 8 và 12 âm lịch thì sẽ có nhiều thay đổi nhiều lần về mối lương duyên .

Nếu bạn sanh vào tháng 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì số phải 2 lần nối tiếp lương duyên.

Nếu bạn sanh vào tháng 6, 7 và 11 âm lịch thì lương duyên tốt.

Gia Đạo Và Công Danh : Gia đạo cũng không được hoàn toàn êm ấm, hay có những bất đồng ý kiến, và có thể yên vui bắt đầu từ 47 tuổi trở đi, con cháu yên hòa và có phần phát triển về cơ nghiệp.

Công danh tuổi nhỏ có phần lên cao, nhưng sau phải trở xuống đến mức độ trung bình.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp bắt đầu hoàn thành vào những năm 36 và 42 tuổi, tiền bạc vẫn ở trong một mức độ không cao lắm, có thể nói rằng dư dả mà không có sự thiếu hụt, nếu có chỉ là một vấn đề tạm thời mà thôi.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Giáp Dần, Mậu Ngọ, Canh Thân, Quý Hợi : Những tuổi này bạn có thể hùn hạp làm ăn mau tấn phát, giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Giáp Dần, Mậu Ngọ, Canh Thân, Quý Hợi, Nhâm Tuất, Nhâm Tý, Tân Hợi.

Kết duyên với những tuổi này có số hạp làm ăn đặng khá mau phát đạt.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Bính Tuất, Canh Tuất,Giáp Tý thì cuộc sống trung bình .

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm ăn Khó Khăn : Nếu gặp những tuổi : Kỷ Mùi, Quý Sửu thì làm ăn khó khăn, cuộc sống vất vả.

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Ất Mão, Đinh Tỵ, Tân Dậu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu Những Năm Mà Bạn Không Nên Cưới Vợ : Những năm này tuổi Giáp Dần rất kỵ không nên cưới vợ vì sẽ sinh ra cảnh xa vắng phòng không, đó là những năm: 20.

24, 26, 32, 38 và 44 tuổi.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Vợ ? Bạn sanh vào tháng 2, 3, 4, 8, 9 và 12 âm lịch thì chắc chắn bạn sẽ có số lưu thê hoặc đau khổ về đàn bà.

Nhận Xét Tuổi Giáp Dần Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Tuổi Giáp Dần có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được phát đạt, nhiều thất bại, đó là những năm : 25, 28.

34, 38 và 42 tuổi.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ sẽ mang lại nhiều kết quả .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: 20 tuổi có thành công đôi chút về tình duyên và sự nghiệp.

Năm 21 tuổi không được tốt, cẩn thận về bổn mạng, việc làm ăn bình thường.

Năm 22 và 23 tuổi tốt vào tháng Giêng, những tháng khác đều xấu.

Năm 24 và 25 tuổi hai năm này việc làm ăn trung bình.

Từ 26 đến 30 tuổi: 26 tuổi có nhiều tốt đẹp về nghề nghiệp công danh.

Năm 27 và 28 tuổi có phần tốt đẹp về gia đạo, xấu về công danh, những năm này không nên làm ăn và phát triển về nghề nghiệp.

Năm 29 và 30 tuổi không được tốt đẹp, trong hai năm này nên cẩn thận việc đi đứng và giao dịch về tiền bạc.

Từ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi thành công lớn về tài lộc và công danh.

Năm 32 tuổi có phần xui xẻo.

Năm 33 tuổi nên cẩn thận về tiền bạc.

Năm 34 tuổi tốt, nên cẩn thận về việc làm ăn và hay đẹp về vấn đề nghề nghiệp.

Năm 35 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp trong sự làm ăn.

Từ 36 đến 40 tuổi: 36 và 37 tuổi hai năm này tiếng tăm nhưng về phần tài lộc thì bình thường, Năm 38 và 39 tuổi hai năm này toàn vẹn và có xui xẻo vào tháng 12 năm 38 tuổi và tháng giêng năm 39 tuổi.

Từ 41 đến 45 tuổi: 41 tuổi xấu, năm này có hao tài tốn của.

Năm 42 và 43 tuổi thất bại về công danh sự nghiệp, việc làm ăn có phần tốt đẹp đôi chút tài lộc và tình cảm.

Năm 44 và 45 tuổi hai năm này không nên đi xa hay làm ăn lớn có thất bại, tài lộc yếu kém.

Từ 46 đến 50 tuổi: 40 và 47 tuổi hai năm này làm ăn không được khá.

Năm 48 và 49 nên cẩn thận về bổn mạng, phần tài lộc bình thường.

Năm 50 tuổi hy vọng lấy sự nghiệp vững vàng.

Từ 51 đến 52 tuổi: Hai năm này việc tài lộc phát triển.

Số có nhiều triển vọng về công danh, cũng như về sự nghiệp, đời sống về gia đình, con cái được sung túc.

Cẩn thận đề phòng đau bệnh về mùa Đông.

theo nguồn từ internet

192/10