Tử vi trọn đời tuổi Nhâm Tý 1972 (+-60)-Nữ mạng
Cuộc Đời : Tuổi Nhâm Tý cuộc đời lao nhọc về tâm trí nhiều hơn là thể xác.

Trung vận thì được đầy đủ, hậu vận an nhàn, nhưng còn nhiều lo nghĩ về sự nghiệp và việc làm ăn.

Số về tâm trí không được rảnh rang, hay lo nghĩ nhiều việc, cho đến mãn cuộc đời cũng vẫn còn lo và còn khổ cực về tâm trí.

Tuy vậy, nhờ ở phúc đức mà phần con cái có cơ hội phát triển mạnh mẽ sau nầy.

Tóm lại: tuổi Nhâm Tý khá hay về tiền bạc, tâm trí hay lo nghĩ, lo xa .

Con cháu được phát đạt mạnh.

Tình Duyên : Nếu bạn sanh vào tháng 3, 7 và 12 âm lịch cuộc đời bạn phải có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên.

Nếu bạn sanh vào những tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch thì cuộc đời phải có 2 lần thay đổi tình duyên.

Nếu bạn sanh vào tháng 1, 2, 9 và 10 âm lịch thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng hạnh phúc .

Gia Đạo Và Công Danh : Công danh tuổi Nhâm Tý nếu có cũng chỉ ở vào mức độ trung bình.

Gia đạo tuổi nhỏ có nhiều rối rắm, phần con cái không được an vui, nhưng hậu vận thì an nhàn và có nhiều tốt đẹp về con cái.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp được vững chắc từ năm 35 tuổi trở đi.

Tiền bạc từ trung vận trở lên và từ đó về sau sẽ có nhiều dịp may phát triển về tài lộc.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc SỐng Cao Sang : Nếu kết hôn với các tuổi : Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân, Canh Tuất là những tuổi hạp về tình duyên và cả tài lộc.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Quý Sửu, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Hợi thì chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm Ăn Khó Khăn : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Tân Dậu, Kỷ Dậu thì đời bạn có thể không tạo được những điều kiện bảo đảm cho cuộc đời.

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Nhâm Tý, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mão, Canh Ngọ, Bính Ngọ : những tuổi nầy vì rất đại kỵ trong cuộc đời bạn trong tất cả mọi khía cạnh, nếu kết hôn hay làm ăn với những tuổi nầy sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc đời .

Những Năm Mà Bạn Không Nên Kết Hôn : Những năm ở vào tuổi này kỵ kết hôn, nếu kết hôn thì lâm vào cảnh xa vắng hay có nhiều đau xót về vấn đề tình duyên, đó là những năm bạn ở vào số tuổi: 20, 22, 26, 32, 34, 38 và 44 tuổi.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Chồng ? Nếu bạn sanh vào tháng 1, 4, 5 và 7 âm lịch thì có số đa phu hay ít ra cũng đa đoan về việc chồng con.

Nhận Xét Tuổi Nhâm Tý Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : 34, 38 và 45 tuổi là những năm khó khăn nhất trong cuộc đời bạn, làm ăn khó khăn, gặp nhiều trở ngại trong cuộc đời.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ đem lại những thành công tốt hơn .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này gặp nhiều may mắn về tình cảm.

Nhưng tài lộc lẫn công danh có phần yếu kém, nên cẩn thận việc giao dịch, nên cẩn thận bản thân, coi chừng bị lợi dụng tình cảm.

Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này về cuộc sống có nhiều phát đạt, nên tránh những sự giao dịch tiền bạc không phải là việc làm ăn, nên phòng tai nạn hay bệnh tật trong những năm 27 và 28 tuổi.

29 tuổi kỵ vào tháng 4 có bệnh hoạn.

Từ 31 đến 35 tuổi: Thời gian này nên tránh sự giao dịch về tiền bạc, sự nghiệp có cơ hội phát triển mạnh mẽ, nên hùn hạp hay phát triển việc làm ăn sẽ có nhiều kết quả tốt về phần tài lộc, cuộc sống lên cao.

Từ 36 đến 40 tuổi: Thời gian này nên cẩn thận việc đi xa, nên tránh việc giao thương giao dịch có tánh cách lớn lao.

Thời gian này nên lo việc gia đình thì tốt.

Năm 37 tuổi có tai nạn nhỏ.

Năm 38 tuổi sẽ có hoạnh tài vào những tháng 4, 7 và 9 âm lịch, ba tháng này đại lợi và đại phát đạt cho tuổi Nhâm Tý.

Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này gặp nhiều dịp tốt, tạo được cơ hội để phát triển sự nghiệp và cuộc đời, nên dốc hết khả năng sẵn có vào những năm này thì có phần tốt đẹp cho cuộc đời bạn.

Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian này không được nhiều tốt đẹp cho phần bổn mạng và tài lộc, nên cẩn thận đề phòng vì sự nghiệp và cuộc đời sẽ có nhiều đau xót.

Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian này nên cẩn thận cho gia đình, trong con cái có người gặp khó khăn .

Từ 56 đến 60 tuổi: 56 tuổi hay đẹp về tình cảm lẫn tài lộc.

Năm 57 tuổi đầy triển vọng tốt đẹp tuy hơi có bệnh hoạn, tài lộc, tình cảm đều thắng lợi.

Năm 58 tuổi năm trung bình, tài lộc có đôi phần phát đạt.

Năm 59 và 60 tuổi hai năm này xung kỵ tuổi, coi chừng bổn mạng không được vững.

theo nguồn từ internet

192/10