Tử vi trọn đời tuổi Nhâm Tý 1972 (+-60)-Nam mạng
Cuộc Đời : Tuổi Nhâm Tý thuộc mạng Mộc, tuổi nhỏ cuộc đời hay lắm gian truân.

Cũng như một cây khi đơm bông kết trái thì người khác hưởng.

Cuộc sống không được dồi dào từ lúc nhỏ, không bao giờ được thảnh thơi, thường lao tâm khổ trí.

Tuổi càng cao càng nhiều lo nghĩ không lúc nào bằng.

Bởi vậy số Nhâm Tý chỉ được hưởng sự an nhàn vào khoảng độ từ 49 tuổi trở đi mà thôi.

Cuộc sống nhiều lao nhọc sôi động bất thường, ít khi có cơ hội phát triển về nghề nghiệp.

Cuộc sống chỉ ở trong mức độ trung bình.

Tình Duyên : Tuổi Nhâm Tý về vấn đề tình duyên thì buổi đầu khe khắt, sau mới thành, có nhiều thay đổi lương duyên vào lúc tuổi nhỏ.

Nếu bạn sanh vào tháng 1, 3, 7, 6 và 12 âm lịch thì có nhiều thay đổi lương duyên hay ít ra trong việc vợ chồng xảy ra lắm buồn phiền .

Nhưng nếu bạn sanh vào tháng 5, 7 và 11 âm lịch thì bạn phải qua 3 đời vợ .

Nếu bạn sanh vào tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch thì bạn phải qua 2 đời vợ .

Nếu bạn sanh vào tháng 2, 9 và 10 âm lịch thì tình duyên chung thủy .

Gia Đạo Và Công Danh : Cuộc đời với công danh trầm lặng, dường như là đường công danh bạn không có nhiều may mắn lắm, không tạo được một sự vững chắc về vấn đề này.

Phần gia đạo lúc nhỏ có nhiều thay đổi, hay khác biệt về lối sống, nhưng qua 36 tuổi trở đi thì êm ấm và yên vui.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp không mấy vững chắc vào những năm ở giữa cuộc đời, nhưng qua 47 tuổi thì có vài thành công nhỏ để tạo cuộc sống cho đến ngày nay.

Tiền tài rất ít nhưng không thiếu kém quá đỗi, có thể tạo được nhưng thường không giữ được.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Bính Thìn, Giáp Dần, Canh Thân giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân, Quý Hợi, Canh Tuất : những tuổi này rất hạp và tạo được hiển vinh.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Quý Sửu, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Hợi, Nhâm Tuất, Ất Sửu, Ất Tỵ thì chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm ăn Khó Khăn : Nếu gặp những tuổi : Tân Dậu, Kỷ Dậu thì cuộc sống rất bần tiện và cơ cực .

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Nhâm Tý đại kỵ với những tuổi này: Nhâm Tý, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mão, Canh Mão và Bính Ngọ.

Gặp những tuổi này thì sanh cảnh biệt ly hay tuyệt mạng.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Vợ ? Bạn sanh vào tháng 1, 3, 7, 11 và 12 âm lịch thì có nhiều vợ hay thường đau khổ vì đàn bà .

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày lẻ, giờ chẵn, tháng chẵn sẽ mang lại nhiều kết quả .

Số Tử Vi Của Tuổi Nhâm Tý : Tuổi Nhâm Tý suốt đời lo nghĩ lao tâm khổ trí, tuy được an nhàn về bản thể nhưng tâm não nhiều lo nghĩ (khổ tâm).

Cuộc sống chỉ ở mức trung bình về tài lộc cũng như về đường con cái.

Con cháu nên danh mau lẹ nhờ có phúc đức.

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: Năm 20 tuổi có nhiều cay đắng trong cuộc đời nhưng phần tình duyên nhiều tốt đẹp.

Năm 21 tuổi có phần hay đẹp về công danh, làm ăn khá được.

Năm 22 tuổi cẩn thận về tiền bạc cũng như về cuộc sống.

Năm 23 tuổi không nên đi xa, làm ăn có phần thất bại, bổn mạng yếu.

Năm 24 tuổi nhiều trở lực, khó khăn .

Năm 25 tuổi tạm yên, không có gì xảy ra quan trọng.

Từ 26 đến 30 tuổi: Khoảng thời gian này rất tốt đẹp cho sự làm ăn

. Năm 26 tuổi kết quả tốt đẹp về việc phát triển làm ăn.

Năm 27 tuổi nhiều may mắn về tài lộc.

Năm 28 tuổi kỵ tháng 3, những tháng khác đều tốt.

Năm 29 tuổi nhiều kết quả và có triển vọng tốt đẹp, cuộc sống hoàn toàn hay đẹp.

Năm 30 tuổi có phúc đức, năm này tài lộc dồi dào.

Từ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi trung bình kỵ đi xa hay làm ăn lớn.

Năm 32 tuổi có nhiều triển vọng tốt đẹp trong nghề nghiệp và cuộc đời.

Năm 33 và 34 hai năm này bổn mạng có phần suy yếu, đề phòng bệnh tật.

Năm 35 tuổi khá tốt về số mạng và cuộc đời.

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm này nên thận trọng, tuổi 36 sao bản mệnh chiếu mạng không được tốt về bổn mạng, hao tài.

Năm 37 tuổi có nhiều hy vọng tốt đẹp về nghề nghiệp và cuộc đời.

Năm 38 tuổi, trừ tháng 2, 6 và 10 có hao tài còn những tháng khác yên tịnh.

Năm 39 tuổi đỡ khổ năm này làm ăn thu nhiều tài lộc, kỵ tháng 4 có đau bịnh, đi xa có tai nạn.

Năm 40 tuổi tài lộc có phần hao hụt, nên cẩn thận về tiền bạc.

Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi tạm được, kỵ tháng 4, 6, 8, 9 và 11 những tháng này bất lợi.

Năm 42 và 43 tuổi hai năm có nhiều trở ngại trong việc làm ăn.

Năm 44 và 45 tuổi hai năm có nhiều tiền bạc cũng như về tài lộc và cuộc sống.

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi được tốt, hy vọng tốt đẹp về tài lộc và cuộc đời.

Năm 47 và 48 tuổi hai năm gia đạo có nhiều rối rắm , chú ý trong gia tộc có đại nạn.

Năm 49 và 50 tuổi hai năm bình thường, việc làm ăn phát triển chậm .

Từ 51 đến 55 tuổi: Năm 51 tuổi không được tốt đẹp lắm, bổn mạng yếu.

Năm 52 và 53 tuổi hai năm này được khá tốt đẹp, việc làm ăn nên cẩn thận về tiền bạc.

Năm 54 và 55 tuổi không nên đi xa hay làm ăn lớn, bổn mạng yếu.

Từ 55 đến 57 tuổi: Năm 55 tuổi bị hạn nặng gặp sao La Hầu và hạn Tam Kheo, cần phải lo liệu và cẩn thận trong mọi công việc, nhất là bản thân có nhiều bất an.

Năm 56 và 57 tuổi vượt qua được tuổi 55 thì 56 và 57 yên tĩnh, cuộc sống an nhàn, nhưng sợ không vượt qua khỏi tháng 8, 9 và 10 .

Từ 58 đến 60 tuổi: Năm 58 tuổi không được vững vàng lắm về gia đạo, bản thân, có thể mang nhiều đại họa cho cuộc sống.

Năm 59 tuổi tạo được nhiều tình cảm mến thương.

Gặp Tuổi Đại Kỵ Phải Làm Sao ? Về vấn đề làm ăn cũng như về lương duyên, khi gặp phải những tuổi kỵ như đã nói ở trên thì tất cả công việc đều có thể bị rắc rối phiền phức và thất bại.

Cần phải xem sao Hạn để cùng kiến và van vái Phật, Trời.

Mỗi năm tuổi của bạn đều thay đổi , đó là luật tuần hoàn.

Trường hợp năm nào bạn gặp sao hạn thì phải cúng sao thế nầy: Tháng nào cũng được như thường thì nên cúng vào ngày 8 tháng 1, tháng 4, 8 và 12 âm lịch, đốt chín ngọn đèn, chín chén nước lã, lạy về hướng Bắc .

theo nguồn từ internet

192/10