Tử vi trọn đời tuổi Quý Mão 1963 (+-60)-Nam mạng
Cuộc Đời : Tuổi Quý Mão có sự phát triển về cơ nghiệp được mau lẹ, cuộc sống vào lúc trung vận được nhiều kết quả tốt đẹp, vào hậu vận thì đầy đủ và an nhàn sung sướng.

Tóm lại, tuổi Quý Mão tạo được nhiều tốt đẹp và nhiều hy vọng thành công trong cuộc sống.

Tình Duyên : Nếu bạn sanh vào tháng 5, 6 và tháng 9 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có ba lần thay đổi .

Nếu bạn sanh vào tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch thì tình duyên bạn sẽ có hai lần thay đổi .

Nếu bạn sanh vào tháng 3 và 4 âm lịch thì một vợ một chồng mà thôi.

Gia Đạo, Công Danh : Gia đạo nhiều tốt đẹp, vào trung vận có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc, công danh chỉ vào mức độ trung bình mà thôi.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp có nhiều tốt đẹp, cuộc sống về tiền bạc được nhiều hay đẹp, tiền bạc được dễ dàng.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Tân Sửu : cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp về tình duyên cũng như tài lộc.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Giáp Thìn, Bính Ngọ, Canh Tuất, Nhâm Dần chỉ hạp vào đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm ăn Khó Khăn : Nếu gặp những tuổi : Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Dần không hạp về đường tình duyên và cũng không hạp về đường tài lộc, nên cuộc sống trở nên nghèo khổ, buồn chán.

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Nhâm Tý và Canh Tý Những Năm Mà Bạn Không Nên Cưới Vợ : Những năm này bạn không nên cưới vợ, vì cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng giữa cuộc đời, đó là những năm : 20, 24, 26, 32, 34 và 46 tuổi.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Vợ ? Bạn sanh vào tháng 1, 5, 6, 9 và 10 âm lịch thì chắc chắn có số lưu thê hay đau khổ nhiều về đàn bà.

Nhận Xét Tuổi Quý Mão Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Tuổi Quý Mão qua những năm khó khăn nhất là những năm : 25, 27, 29 và 33 tuổi.

Những năm này bạn nên đề phòng bệnh tật hay tai nạn.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Giờ lẻ, tháng lẻ và ngày lẻ sẽ mang lại nhiều kết quả .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: 20 tuổi năm này có nhiều triển vọng tốt đẹp, cuộc sống có hay đẹp, tình duyên được kết quả.

Năm 21 tuổi tình duyên thành công, về công danh tài lộc hơi yếu kém.

Năm 22 tuổi, có phần hay đẹp về gia đạo, công danh được vững chắc.

Năm 23 tuổi năm bình thường.

Năm 24 và 25 tuổi khá tốt về việc làm ăn cũng như về bước công danh.

Từ 26 đến 30 tuổi: 26 tuổi năm này xấu, không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc.

Năm 27 và 28 hai năm này làm ăn được tốt, tiền bạc dồi dào và khá tốt.

Năm 29 và 30 tuổi hai năm này bình thường.

Năm 30 tuổi có đau bệnh vào tháng 10.

Từ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi có triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp lẫn công danh.

Năm 32 và 33 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp trong cuộc đời.

Năm 34 và 35 tuổi có xấu coi chừng bệnh hoạn hay hao tài tốn của.

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi năm trung bình, năm này việc làm ăn không được phát đạt lắm.

Năm 37 và 38 tuổi hai năm này khá, làm ăn được may mắn, cuộc sống có phần hay đẹp về tài lộc.

Năm 39 và 40 tuổi năm này không nên làm ăn lớn lao, tạo cuộc sống lớn lao thì có sự thất bại.

Từ 41 đến 45 tuổi: 41 tuổi năm này không nên đi xa vào tháng 4 và tháng 8, đề phòng tai nạn hay có sự thất bại trong làm ăn.

Năm 42 và 43 tuổi năm này nên cẩn thận việc giao dịch tiền bạc, cũng như về tình cảm sẽ có hại.

Năm 44 và 45 tuổi hai năm này không nên quá lo lắng về công danh và sự nghiệp không được nhiều tốt đẹp.

Từ 46 đến 50 tuổi: 46 tuổi hy vọng được nhiều dịp tốt cho vấn đề công danh và sự nghiệp, có thể thành công trong cuộc sống.

Năm 47 và 48 tuổi tràn đầy hạnh phúc, công danh có phần phát triển về tài lộc.

Năm 49 và 50 tuổi bổn mạng vững, tài lộc yếu kém, lại có hao tài.

Từ 51 đến 55 tuổi: 51 tuổi cần nên phấn đấu vượt qua trở ngại trong cuộc đời.

Năm 52 và 53 nên cẩn thận việc giao dịch và nên lo việc làm ăn lớn thì tốt.

Năm 54 và 55 tuổi chỉ tạo được cuộc sống bình thường không hay đẹp về vấn đề tài lộc lẫn công danh.

Từ 56 đến 60 tuổi: 56 tuổi triển vọng khá tốt về nghề nghiệp và cuộc đời.

Năm 57 và 58 tuổi nhiều hy vọng tốt đẹp, cuộc sống có phần tốt đẹp hơn và con cái có đầy đủ khả năng để tự tạo lấy cuộc sống hoàn toàn.

Năm 59 và 60 tuổi, hai năm này bổn mạng có phần suy yếu, tài lộc kém, nhưng cuộc sống và gia đình vẫn có nhiều điều tốt đẹp.

theo nguồn từ internet

192/10