Tử vi trọn đời tuổi Quý Sửu 1973 (+-60)-Nữ mạng
Cuộc Đời : Quý Sửu chỉ thuận vào mùa Đông, cuộc đời năm tháng đầy rẫy những lo âu.

Nhưng cứ mỗi năm đúng vào mùa Đông thì lại có nhiều hay đẹp, tình cảm vượng phát.

Suốt cuộc đời chỉ thuận vào mùa Đông mà thôi.

Cuộc sống quá nhiều khe khắt vào tiền vận, trung vận vẫn còn nhiều lao đao, hậu vận thì được an nhàn và nắm vững tài lộc.

Cuộc đời có nhiều tươi vui về hậu vận.

Tuổi Quý Sửu có nhiều đổ vỡ về công danh và sự nghiệp, hậu vận mới được an nhàn.

Tình Duyên : Nếu bạn sang vào tháng 3, 7 và 12 âm lịch cuộc đời bạn phải có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.

Nếu bạn sanh vào những tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch thì cuộc đời phải có 2 lần thay đổi tình duyên.

Nếu bạn sanh vào tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch thì cuộc đời bạn hạnh phúc.

Gia Đạo Và Công Danh : Phần gia đạo được êm ấm và hoàn toàn hạnh phúc.

Công danh nếu có thì được lên cao về thời trung vận, hậu vận trở lại bình thường, không có đường công danh thì thay vào đường sự nghiệp tiền tài.

Nhưng tất cả đều chỉ có thể tốt đẹp được hoàn toàn kể từ lúc tuổi trung vận trở đi.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Tiền bạc dư dả, cuộc sống có phần l-ên cao về vấn đề tiền bạc.

Sự nghiệp được vững chắc và không có sự đổ vỡ.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Quý Sửu, Ất Mão và Đinh Tỵ giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Nếu kết hôn với các tuổi : Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi.

Những tuổi này rất hạp với tuổi bạn về tình duyên và hạp luôn cả về tài lộc.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : ính Thìn, Mậu Ngọ, Nhâm Tý : những tuổi này chỉ hạp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm Ăn Khó Khăn : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Giáp Dần, Canh Thân, Bính Dần thì không hạp với tuổi bạn về tình duyên cũng như về tiền bạc.

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Nhâm Tuất, Canh Tuất : rất đại kỵ với tuổi bạn, không nên kết duyên hay làm ăn sẽ sanh ra cảnh tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc đời.

Những Năm Mà Bạn Không Nên Kết Hôn : Những năm này kỵ tuổi, kết hôn thì chịu cảnh xa vắng luôn luôn, đó là những năm : 21, 23, 27, 33, 35, 39 tuổi.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Chồng ? Nếu bạn sanh vào tháng 4, 5, 7 và 11 âm lịch : cuộc đời của bạn sẽ có nhiều chồng, hoặc bị gặp nhiều khó khăn trong việc lập gia đình.

Nhận Xét Tuổi Đinh Sửu Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : 24, 17, 31 và 43 tuổi : Những năm này làm ăn không được khá, có nhiều sự trắc trở và khó khăn.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Giờ chẵn, tháng chẵn và ngày lẽ đem lại những thành công tốt hơn .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này được tốt đẹp về phần công danh và sự nghiệp, về tài lộc và tình cảm có phần yếu kém, nên lo cho bản thân, không nên nghe lời kẻ khác mà tình cảm bị lợi dụng oan uổng.

Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này có nhiều dịp tốt trong việc làm ăn hay có hoạnh tài vào những năm này.

Số có phát triển về tiền bạc, cuộc sống có nhiều sung túc.

Từ 31 đến 35 tuổi: Thời gian này cũng có nhiều may mắn trong việc làm ăn, vấn đề tình cảm có thể bị sứt mẻ, nên sáng suốt, đừng nên gây xáo trộn trong gia đình, cuộc sống không được nhiều hy vọng giàu sang trong những năm này.

Từ 36 đến 40 tuổi: Những năm này bạn nên cẩn thận về tiền bạc.

Nếu cần làm ăn hay giao dịch về tiền bạc thì nên lựa những tuổi hạp với tuổi mình như đã có nói ở phần trên, thì mới thu nhiều kết quả tốt đẹp.

Ngoài ra, hợp tác làm ăn hay giao dịch tiền bạc với những kẻ khác thì có thể sẽ phải mang lấy sự thất bại não nề, làm cho cuộc sống trở nên khó khăn, có thể liên quan đến sự nghiệp và cuộc đời của những năm trong tương lai và của những năm trở về sau.

Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này có phước lộc.

Việc làm ăn được nhiều tốt đẹp và chắc chắn.

Số có của cải hay tạo được nhiều tốt đẹp trong thời gian này.

Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian này có nhiều hay đẹp về phần tài lộc, khá tốt trong việc làm ăn, cũng như về tình cảm và gia đình, có đem lại nhiều kết quả về tiền bạc cũng như về cuộc sống.

Từ 51 đến 53 tuổi: Thời gian này yên tịnh, cuộc sống đầy đủ, gia đình sung túc và yên vui, phần con cái có thể được phát triển về danh vọng.

Từ 54 đến 60 tuổi: Năm 54 tuổi cẩn thận trong việc giao dịch tiền bạc.

Kỵ đi xa trong năm này.

Năm 55 tuổi bổn mạng khá tốt, việc làm ăn được phát triển mạnh.

Năm 56 và 57 tuổi bổn mạng hơi xấu, nhất là những tháng 4 và 9 năm 56 tuổi và tháng 6, 10 năm 57 tuổi, về con cái có nhiều may mắn hơn.

Năm 58 và 59 tuổi không nên giao dịch về tiền bạc, cần có sự giúp đỡ của gia đình, thân tộc thì việc làm ăn mới có cơ hội tốt.

Năm 60 tuổi quá xấu cho bổn mạng, hãy cẩn thận vào những tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 , Kỵ xuất hành, đi xa hay giao dịch trong năm này.

theo nguồn từ internet

192/10