Tử vi trọn đời tuổi Quý Sửu 1973 (+-60)-Nam mạng
Cuộc Đời : Tuổi Quý Sửu không được tốt về cuộc đời.

Cuộc sống có phần lao đao từ lúc nhỏ, được tạm an nhàn vào từ 36 trở đi.

Nhưng chỉ có tạm thời mà thôi.

Cuộc đời khi chết sẽ bị ly tan sự nghiệp.

Tuổi Quý Sửu có mạng làm ăn mau phát triển.

Nhưng nếu kết duyên với tuổi xấu thì khó mà không hưởng được giàu sang.

Tình Duyên : Vấn đề tình duyên cũng có nhiều khó khăn phải thay đổi đôi lần mới hưởng được hạnh phúc.

Nếu bạn sanh vào tháng tháng 5, 7, 11 âm lịch thì phải thay đổi tình duyên ba lần mới ở được .

Nếu bạn sanh vào tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch thì hai lần thay đổi tình duyên .

Nếu bạn sanh vào tháng 2, 9 và 10 âm lịch thì một vợ một chồng mà thôi.

Gia Đạo Và Công Danh : Gia đạo ấm êm, không có những việc gì xảy ra quan trọng suốt cuộc- đời.

Công danh chỉ ở trong mức trung bình, không lên cao và cũng không xuống thấp.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp vững chắc từ lúc tuổi 38.

Tiền tài điều hòa vào những năm 34 trở đi và từ đây không có việc sút kém về vấn đề này.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Tuổi Quý Sửu kết duyên với những tuổi này rất hạp với đời sống được cao sang quyền quý, giàu tiền giàu của, đó là những tuổi Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Tân Hợi.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Tuổi Quý Sửu kết hôn với những tuổi này chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi : Bính Thìn, Mậu Ngọ, Quý Hợi.

Đó là những tuổi hạp về tình cảm mà không hạp về tài lộc nên sự làm ăn không được tấn phát.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm ăn Khó Khăn : Nếu gặp những tuổi : Giáp Dần, Canh Thân, Bính Dần thì chỉ hạp về tình cảm mà không hạp về mọi khía cạnh khác.

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Những tuổi Đại Kỵ trong việc kết hôn cũng như về việc làm ăn, có thể xảy ra tuyệt mạng hay biệt ly, chết vì tai nạn đó là : Nhâm Tuất, Canh Tuất.

Không nên kết hôn hay kết duyên với hai tuổi này rất hại.

Những Năm Mà Bạn Không Nên Cưới Vợ : Cưới vợ và những năm này hay sanh rầy rà và sống trong cảnh hẩm hiu xa vắng: 17, 23, 29, 35, 39 và 41 tuổi.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Vợ ? Bạn sanh vào tháng 1, 3, 9 và 12 âm lịch thì phải có nhiều vợ hay có nhiều buồn phiền về đàn bà.

Nhận Xét Tuổi Đinh Sửu Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Tuổi Quý Sửu qua những năm khó khăn nhất là : 25, 29, 33 và 37 tuổi.

Những năm này quá nhiều khổ trí lao tâm mà lại còn có phần đau khổ về cuộc đời nữa.

Khi vượt qua được những tuổi này thì bạn mới có sự nghiệp vững chắc được.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày chẵn, giờ chẵn và tháng lẻ sẽ mang lại nhiều kết quả .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: 20 tuổi nhiều tốt đẹp, tình cảm dồi dào, việc tình duyên có phần tốt đẹp.

Năm 21 tuổi kỵ đi xa, công việc bình thường.

Năm 22 tuổi có nhiều hy vọng về công danh nghề nghiệp.

Năm 23 tuổi kỵ đi xa và có hao tài lộc.

Năm 24 tuổi khá tốt, phần công danh và sự nghiệp có nhiều kết quả tốt đẹp.

Năm 25 tuổi là năm toàn vẹn làm ăn được khá.

Từ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi hy vọng thành công về công việc dự tính, nên đi xa hay làm ăn lớn tốt.

Năm 27 và 28 tuổi hai năm này bạn nên đem hết khả năng làm việc sẽ có kết quả tốt về phần tài lộc lẫn công danh.

Năm 29 và 30 tuổi, năm 29 kỵ tháng 6 Âm lịch có đau bệnh, hao tài.

Năm 30 tuổi kỵ tháng 5 có đại hạn.

Từ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi có triển vọng phát đạt về công danh, sự nghiệp vững chắc, danh vọng có tăm tiếng.

Năm 32 và 33 tuổi khá tốt, nhưng năm 33 tuổi hơi xấu vào những tháng cuối năm kỵ đi xa, có hao tài hay đau bệnh bất ngờ.

Năm 34 và 35 tuổi hay và nhiều tốt đẹp, nên cẩn thận về việc làm ăn.

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi năm này không được tốt lắm, việc làm ăn chỉ ở vào mức trung bình.

Năm 37 và 38 tuổi có phần phát đạt tột độ về tiền bạc nhưng gia đình có phần suy yếu về tình cảm và bổn mạng.

Năm 39 và 40 tuổi nên lo việc gia đình tốt hơn, không nên làm ăn lớn hay đi xa có hại.

Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi khá hay về vấn đề con cái và phần tài lộc tốt đẹp.

Năm 42 và 43 tuổi xung kỵ tuổi có đau bệnh.

Năm 42 tuổi kỵ tháng 10 và năm 43 kỵ tháng 9 .

Năm 44 và 45 tuổi hai năm này việc làm trung bình.

Từ 46 đến 50 tuổi: Khoảng thời gian này có phần tốt đẹp về tiền bạc, tình cảm, gia đình yên vui, phần con cái có nhiều tốt đẹp về tài lộc, bổn mạng vững chắc.

Không có việc gì quan trong xảy ra trong thời gian này.

Từ 51 đến 54 tuổi: Trừ năm 53 tuổi có xung kỵ vào mùa Đông, ngoài ra những năm khác bình thường, bổn mạng vững.

Từ 54 đến 56 tuổi: Năm 54 tuổi có đau bệnh nhỏ, năm này cũng khó làm ăn lắm, kỵ vào tháng 9 và 10 coi chừng bệnh.

Năm 55 tuổi: vượt được dễ dàng nhất là những tháng 4,5 và 6 tài lộc nhiều.

Năm 56 tuổi hay đẹp, tinh thần vững mạnh, cuộc sống lên cao có thể giữ được thân thể bình thường.

Từ 56 đến 60 tuổi: Năm 56 tuổi tình trạng sức khỏe yếu kém, tài lộc hao hụt, có hao tài tốn của trong năm này.

Năm 57 tuổi không được may mắn lắm về cá nhân cũng như về tiền bạc, kỵ tháng 8.

Năm 58 tuổi là năm vượng phát nhưng kỵ mùa Đông.

Năm 59 và 60 tuổi nếu vượt được qua khỏi tình trạng bệnh hoạn, sức khỏe thì sống trường thọ.

theo nguồn từ internet

192/10