Tử vi trọn đời tuổi Tân Sửu 1961 (+-60)-Nữ mạng
Cuộc Đời : Tuổi Tân Sửu cuộc đời có nhiều tốt đẹp về vấn đề tình cảm.

Số tuổi nhỏ vào tiền vận có nhiều lao đao về cuộc sống, trung vận mới được vững vàng, nhưng về gia đình và sự nghiệp có sụp đổ đôi lần mới thành công được, hậu vận mới được an nhàn.

Tình Duyên : Nếu bạn sang vào tháng 4 và 9 âm lịch cuộc đời bạn phải có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.

Nếu bạn sanh vào những tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch thì cuộc đời phải có 2 lần thay đổi tình duyên.

Nếu bạn sanh vào tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch thì cuộc đời bạn sống hoàn toàn hạnh phúc, không có thay đổi về vấn đề tình duyên .

Gia Đạo Và Công Danh : Phần gia đạo có nhiều tốt đẹp vào tiền vận và trung vận.

Phần công danh có nhiều tốt đẹp vào tiền vận, nhưng trung vận và hậu vận không được tốt đẹp mấy về vấn đề này.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp có nhiều tốt đẹp và có thể hoàn thành vào khoảng 32 tuổi sắp lên.

Tiền bạc được tốt đẹp và đầy đủ vào trung vận.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Quý Mão, Ất Tỵ, Kỷ Dậu giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Nếu kết hôn với các tuổi : Quý Mão, Ất Tỵ, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi thì cuộc đời bạn có thể được sống trong sự cao sang quyền quý.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Nhâm Dần, Mậu Thân.

Những tuổi này chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm Ăn Khó Khăn : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : kết duyên với các tuổi: Giáp Thìn, Bính Thìn.

Những tuổi này không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và tài lộc, nên bạn khó mà tạo được một cuộc sống như ý muốn.

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Tân Sửu, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất, Ất Mùi Những Năm Mà Bạn Không Nên Kết Hôn : Đó là những năm : 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi.

Nếu kết hôn vào những năm trên, bạn có thể sẽ phải gặp cảnh xa vắng triền miên.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Chồng ? 1, 2, 4, và 5 âm lịch : có số đa phu .

Nhận Xét Tuổi Đinh Sửu Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Tuổi Tân Sửu có những năm khó khăn nhất, đó là những năm : 24, 26 và 31 tuổi.

Những năm này nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật, có hao tài vào những năm này.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày lẻ, tháng chẵn và giờ chẵn đem lại những thành công tốt hơn .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này bạn có nhiều xui xẻo về tình duyên, có nhiều buồn rầu và đau khổ cho duyên số của bạn, tình cảm không được dồi dào cho lắm.

Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này bạn sẽ có thắng lợi về vấn đề tình cảm, cuộc sống có phần êm đẹp, cuộc đời được hoàn toàn tốt đẹp về làm ăn cũng như về vấn đề tài lộc .

Từ 31 đến 35 tuổi: Thời gian này việc làm ăn có phần bê bối.

Vào tuổi 32 không nên đi xa, năm 33 tuổi có nhiều xui xẻo, nên cẩn thận về tiền bạc .

Năm 34 và 35 tuổi có lợi nhỏ, nên làm ăn hay giao dịch tiền bạc trong hai năm này được tốt.

Từ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi việc làm ăn bình thường, gia đình hạnh phúc yên vui.

Năm 37 và 38 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp cho nghề nghiệp và công danh, tài lộc sáng tỏ.

Năm 39 và 40 tuổi hai năm này vượng phát về tài lộc, lẫn cả tình cảm.

Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này có nhiều tốt đẹp cho cuộc sống, cuộc sống có phần sung túc nên cẩn thận việc làm ăn và giao dịch thì tốt.

Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian này có triển vọng hoàn thành sự nghiệp, tài lộc được dồi dào, việc làm ăn không gặp trở ngại, nên giao thương, buôn bán thì có nhiều tốt đẹp cho cuộc sống.

Năm 47 tuổi, có đại kỵ vào tháng 2.

Từ 51 đến 55 tuổi: 51 tuổi trung bình.

Những năm khác phần bổn mạng có yếu kém, việc làm ăn nên tránh những việc phải gây ra sự buồn lo cho gia đạo, có hao tài vào những năm này.

Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian này tình cảm, gia đình, tài lộc đều ở trong mức độ bình thường, nên đề phòng bệnh tật.

theo nguồn từ internet

192/10