Tử vi trọn đời tuổi Tân Sửu 1961 (+-60)-Nam mạng
Cuộc Đời : Tân Sửu cuộc đời nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận.

Đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời.

Tóm lại tuổi Tân Sửu có nhiều hay đẹp về cuộc sống cũng như về danh vọng và sự nghiệp.

Tuổi Tân Sửu, phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận nhiều sung sướng.

Tình Duyên : Nếu bạn sanh vào tháng tháng 4, 8, 9 và 12 thì tình duyên, hạnh phúc bạn sẽ có ba lần thay đổi .

Nếu bạn sanh vào tháng 1, 2, 3, 5 và 10 và 10 âm lịch thì bạn có hai lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.

Nếu bạn sanh vào tháng 6, 7 và 11 âm lịch thì một vợ một chồng mà thôi.

Gia Đạo Và Công Danh : Công danh lúc trung vận có thể lên đến tuyệt đỉnh của danh vọng, đời sống có phần sung túc về vấn đề này.

Gia đạo yên hòa, không có gì xảy ra, nhưng về hậu vận thì hay lộn xộn và bê bối.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Phần sự nghiệp hay đẹp, liên quan đến vấn đề công danh, công danh lên cao thì sự nghiệp được vững chắc tiền bạc đầy đủ hoàn toàn sung túc cho cả cuộc đời.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Bạn nên lựa chọn những tuổi này thì cuộc sống bạn có nhiều tốt đẹp và có phần làm ăn được phát đạt giàu sang, đó là : Quý Mão, Ất Tỵ, Bịnh Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi.

sẽ tạo được cuộc sống giàu sang phú quý.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Nhâm Dần, Mậu Thân chỉ hạp vào đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm ăn Khó Khăn : Nếu gặp những tuổi : Giáp Thìn, Bính Thìn không tốt .

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Tân Sửu đồng tuổi, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất Ất Mùi rất khắc kỵ .

Những Năm Mà Bạn Không Nên Cưới Vợ : 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi là những năm mà không nên cưới v .

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Vợ ? Bạn sanh vào tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch thì sẽ có nhiều vợ.

Nhận Xét Tuổi Đinh Sửu Qua Những Năm Khó Khăn Nhất : Tuổi Tân Sửu có những năm khó khăn nhất là những năm : 18, 24, 28 và 33 tuổi , đề phòng tai nạn hay bịnh tật.

Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Ngày chẵn, giờ lẻ và tháng lẻ sẽ mang lại nhiều kết quả .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: Năm 20 tuổi phát triển về công danh, tài lộc yếu kém, tình cảm dồi dào.

Năm 21 tuổi khá tốt đẹp về phần tài lộc và cuộc đời.

Năm 22 tuổi kỵ các tháng 3, 4 và 6 không nên đi xa, ngoài ra những tháng khác tốt đẹp.

Năm 23 tuổi quá xấu, không nên làm những chuyện lớn.

Năm 24 tuổi tạm được, làm ăn có đôi phần kết quả, nhưng về tình cảm thì khó khăn.

Năm 25 tuổi được tốt đẹp, năm này đi xa làm ăn thắng lợi.

Từ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi nhiều hy vọng thành công về công danh, tài lộc cũng như tình cảm.

Năm 27 tuổi khá tốt có thể vượng phát vấn đề tiền bạc, không đi xa vào những tháng 4 và 6 có hại cho bản thân.

Năm 28 và 29 tuổi tạm tốt đẹp nhưng rất nhiều tháng xấu: 28 tuổi xấu vào n-hững tháng 4, 7 và 11 và 29 tuổi xấu vào những tháng 1, 7 và 12.

Năm 30 tuổi có thể lên cao về danh vọng, sự nghiệp và cuộc đời.

Từ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi có nhiều hay đẹp về việc gia đình cũng như ngoài xã hội.

Năm 32 và 33 hai năm này tạm yên tĩnh công việc làm ăn bình thường.

Năm 34 tuổi khá tốt đẹp, công danh và tài lộc lên cao.

Năm 35 tuổi có bệnh hay gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi khá tốt, bổn mạng vững, cuộc đời có nhiều may mắn.

Năm 37 và 38 tuổi hy vọng sẽ thành công hoàn toàn trong trong cuộc sống.

Năm 39 tuổi không được tốt hoàn toàn năm đều xấu, nên cẩn thận vào tháng 3 và 6 có tai nạn hoặc hao tài, tốn của.

Năm 40 tuổi do ảnh hưởng của năm 39 còn nên lo toan việc gia đình làm ăn lớn sẽ thất bại to.

Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi phát triển làm ăn xây dựng sự nghiệp rất tốt đẹp.

Năm 42 tuổi thành công đôi chút về vấn đề tình cảm, gia đình.

Năm 43 tuổi nên đi xa hay hợp tác, giao dịch tiền bạc, sẽ gặp nhiều việc may.

Năm 44 tuổi trung bình không có gì quan trong xảy ra.

Năm 45 tuổi có thể làm ăn hay hùn hạp làm ăn khá tốt.

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi được phần thắng lợi về tài lộc cũng như về tình cảm, cuộc sống hay đẹp về công danh và sự nghiệp.

Năm 47 và 48 có hai tháng kỵ, có bệnh trầm trọng hay hao tài tốn của đó là tháng 1 của 47 tuổi và tháng 10 của 48 tuổi.

Ngoài ra những tháng khác trung bình.

Năm 49 và 50 tuổi vượng phát mạnh, tiền bạc thêm dồi dào và nhiều tốt đẹp.

Từ 51 đến 55 tuổi: Năm 51 tuổi nhiều tốt đẹp.

Năm 52 tuổi cẩn thận bổn mạng xấu.

Năm 53 tuổi trung bình.

Năm 54 tuổi khá tốt, trong gia đình con cái có phần phát triển về danh vọng.

Năm 55 tuổi tạm tốt đẹp về gia đình, bổn mạng có phần yếu kém.

Từ 56 đến 60 tuổi: Khoảng thời gian này nên cẩn thận về tài lộc lẫn tình cảm, bổn mạng có suy yếu.

Những năm này rất kỵ việc đi xa.

theo nguồn từ internet

192/10