Xem tướng mạo đoán vận mệnh con trẻ 4
6 - Tướng trẻ em trai khắc cha

- Phía trán bên trái thấp, lõm hoặc bị tật bệnh bẩm sinh hoặc khu vực trán có nhiều lông tơ nhỏ và rậm đen khác- thường.

- Lông mày trái bất thường tỷ như nửa phần rủ xuống, nửa phần hướng lên, sợi lông thô, mọc dựng đứng

- Thân mũi lệch về bên trái hoặc một trong các bộ vị bên trái của mũi bị khuyết hãm

- Quyền trái lộ

- Tai trái thấp hơn tai phải hoặc hình thái có Luân Quách đảo ngược

- Nhân trung lệch về bên trái

- Khoé miệng lệch về trái. Môi trên dài hơn môi dưới quá đáng

Có từ hai dấu hiệu trên trở lên có thể coi như tướng khắc cha. Càng nhiều hơn thì sự khắc phá càng nặng. Nếu có đủ tất cả có thể quả quyết là cha sẽ chết trước mẹ, hoặc người cha sẽ khốn khổ vì đứa con đó.

(còn tiếp ...)

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem tướng,vận mệnh
26/2