Xem tướng mạo đoán vận mệnh con trẻ 5
7 - Tướng trẻ em trai khắc mẹ

- Nguyệt giác thấp, lệch, lẹm có lông măng quá đậm

- Lông mày phải có lông mọc ngược hoặc thẳng đứng, trái lẽ thường trong khi phía trái bình thường

- Sống mũi lệch về phải, các bộ vị phía phải của mũi có hình dạng bất thường

- Quyền phải lệch, lộ, nhọn

- Tai phải thấp, nhọn, khuyết

- Nhân trung lệch về bên phải

- Môi dưới dài hơn môi trên, hoặc khoé miệng phải lệch

Nói chung, khuôn mặt bên phải chủ về mẹ. Nếu các bộ vị bên trái bình thường mà ít nhất hai hay nhiều bộ vị bên phải có các dấu hiệu trên thì có thể tiên đoán được đứa trẻ đó khắc mẹ. Nhẹ thì mẹ con bất hoà, tính tình xung khắc, nặng thì có thể vì sinh đứa con đó mà chết trước chồng.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem tướng,vận mệnh
26/2