Vận Trình Tuổi Mão Năm 2013 - Quý Tỵ

Lưu Niên Chủ Vận

Người tuổi Mão do năm nay cung mệnh có không ít Hung Tinh chiếu tọa, lại không có Cát Tinh hóa giải, cho nên năm nay vận thế suy trầm. Lại có không ít trở ngại, bởi thế, nên thủ không nên công. Nên giữ vững cương vị, cố gắng nỗ lực, nói ít làm nhiều. Năm nay có Thiên Cẩu Hung Tinh xuất hiện, cho nên có không ít tranh đấu trong công việc, gặp nhiều việc vô lý và các trách nhiệm không đâu. Khi đó cần cẩn thận ứng phá, chớ nên phản ứng mạnh mẽ. Tránh làm rồi khó gỡ lại, nói rồi lại hối về sau. Tài Tinh phá tổn, chính tài và hoạch tài đều suy trầm rất thấp, cố gắng nhập tránh xuất, xử lý tài chính cho tốt, tránh nguy cơ về kinh tế. Ngoài ra bởi còn có Thôn Hãm Hung Tinh chiếu mệnh cho nên cần phòng người khác xâm hại tiền bạc của mình, tổn thất nghiêm trọng. Sức khỏe năm nay cũng không được tốt, chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Có bệnh một chút cũng cần nhanh chóng đến Y Viện để chữa trị, không để kéo dài. Nhân duyên không được tốt, tránh nóng nảy mà xâm phạm người khác, khiến bạn hữu đồng sự trái mắt thành thù.

Người Tuổi Mão Trẻ Tuổi:

Năm nay không chỉ cần gia sức làm việc và học tập, cũng cần tăng cường tu dưỡng và giao hữu tốt với mọi người xung quanh. Nếu không tất là thành tích học tập tụt dốc, quan hệ với mọi người xung quanh cũng xấu đi. Năm nay sức khỏe không tốt, nên chú ý nghĩ dưỡng cho tốt. Gan và Tâm tạng dễ có vấn đề, không thể coi thường.

Người Nữ Tuổi Mão:

Năm nay nhân duyên khó tốt, trong gia đình hay có sự tranh chấp, xin nhớ câu lấy Hòa làm Quý. Tài vận suy trầm, xử lý tài chính tất nên cẩn thận. Cẩn thận bị người khác móc tiền hoặc xâm hại. Đối với người nữ trẻ tuổi cần chú ý không nên nổi nóng với người khác. Đối với mọi người và bạn hữu nên có sự nhường nhịn tránh đổi ân thành oán.

Sự Nghiệp:
Tuổi Mão năm nay vận thế xuống thấp, công tác tiến triển có nhiều cản trở, gặp không ít sự khiêu chiến, còn gặp nhiều sự vô lý mà mình phải chịu trách nhiệm hoặc gánh vác. Tuyệt đối không cáu gắt những khi ấy. Các tháng công tác dễ gặp chuyện xấu là tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và các tháng cuối năm âm Lịch. Trong thời gian này nên duy trì thái độ trầm tĩnh. Các tháng công tác có phần thuận lợi là tháng 3, tháng 6 và tháng 10 âm Lịch.

Tài Vận:
Tuổi Mão năm nay Tài Tinh phá tổn, chính tài và hoạch tài đều suy giảm nghiêm trọng.
Nên cố gắng kế hoạch trong chi tiêu, tránh lâm vào kinh tế khó khăn, có Thôn Hãm hung tinh chiếu mệnh, báo rằng có người chiếm đoạt xâm phạm đến tiền bạc của mình. Tổn thất khá nhiều. Các tháng tài vận dễ xuất hiện vấn đề là tháng 2, tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 11 và tháng 12 âm Lịch. Các tháng này nên cẩn thận tiền bạc, đặc biệt là nên cẩn phòng tiểu nhân xâm phạm. Các tháng tài vận có thuận hơn là tháng 3, tháng 6 và tháng 10 âm Lịch. Nên nắm cơ hội để kiếm tiền.

Sức Khỏe:

Người tuổi Mão năm nay do có Thiên Cẩu hung tinh chiếu mệnh, nên sức khỏe ắt có vấn đề. Lớn nhỏ tất nhiên tùy người, nhưng không thể không phòng. Các bộ phận dễ có vấn đề là Gan và Tim, khi chớm bị bệnh cần đến bệnh viện chữa trị ngay, không để kéo dài. Các tháng sức khỏe dễ có vấn đề là tháng 1, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm Lịch. Trong đó tháng 1 và tháng 4 cẩn thận có tai nạn đổ máu. Tháng 7 quan tâm sức khỏe người già trong nhà.

Tình Cảm:

Người tuổi Mão năm nay dễ cùng với người khác nảy sinh xung đột và tranh cãi. Nhân Duyên không tốt, nên nhớ dĩ Hòa vi Quý. Nhất định không được lấy nóng giận ứng xử với người. Đối với người thân và bạn hữu nên có sự quan tâm và nhẹ nhàng hòa hoãn. Các tháng xấu cho Tình Cảm là tháng 2, tháng 4, tháng 8, tháng 11 và tháng 12 âm Lịch. Các tháng có tốt đẹp về tình cảm là tháng 3, tháng 6 và tháng 10 âm Lịch.

Hóa Giải:
Năm nay tuổi Mão có thể nói là rất xấu. Có Thiên Cẩu hung tinh, Điếu Khách hung tinh, Thôn Hãm hung tinh cùng nhiều sao xấu khác ám hại mệnh cung, nên khó mà tránh được điều xấu. Nên cẩn thận đề phòng mọi mặt. Từ công việc, làm ăn, sức khỏe, tình cảm …
Có thể đặt tại văn phòng, bàn làm việc … đeo trên người một bộ “Tượng Thố hiến bảo” để hóa giải, bình ổn mọi thứ, tăng thêm vượng khí.

Vận trình các tuổi như sau:


2011 Tân Mão: Thỏ trong hang, ngũ hành thuộc Mộc. “Tương Sinh Hóa Cát” người sinh năm 2011 Tân Mão năm nay so đôi với Thái Tuế Quý Tỵ là Thiên sinh Địa sinh. Tương sinh có tình, vận thế năm nay không xấu, bình an cát tường, sức khỏe chỉ cần đề phòng tai nạn tổn thương bất ngờ. 
Nam mệnh  là Mộc Đức Tinh Quân chiếu mạng, đây là sao cát tinh, lại ngang hòa với mệnh nên tốt.
Nữ mệnh là Thủy Diệu Tinh Quân, đây là cát tinh, so với mệnh lại là phù sinh cho nên khá là tốt.

1999 Kỷ Mão: Thỏ trong rừng, ngũ hành thuộc Thổ. “Phạm Thương Khiếm Cát” người sinh năm 1999 Kỷ Mão so đôi với Thái Tuế Quý Tỵ là Thiên khắc, Địa sinh. Năm nay vận thế không mấy tốt, tính cách có phần ngỗ nghịch, không toon trọng người lớn, thầy cô, cha mẹ, hiệu suất học tập không cao, học nghiệp không tốt. Thân thể đại thể cũng tốt, duy chú ý da và tay chân dễ bị tổn thương.
Nam mệnh  là Vân Hán chiếu mệnh, đây là hung tinh, nhưng sinh phù cho mệnh, nên vẫn có điểm tốt. Chú ý cẩn thận và hóa giải đi là được. 
Nữ mệnh là La Hầu Tinh Quân, đây là sao hung, thêm tiết thoát mệnh khí nên không tốt. Cần chú ý hóa giải càng sớm càng tốt.

1987 Đinh Mão: Thỏ ngắm trăng, ngũ hành thuộc Hỏa. “Thiên Khắc Địa Sinh” người sinh năm 1987 năm nay so đôi với Thái Tuế Quý Tỵ là Thiên khắc Địa sinh, vận thế ở mức bình bình, mọi sự cũng thuận lợi, nên cân nhắc kỹ rồi hãy làm, không nên vooin vàng, tránh bế tắc phá tài. Tình cảm tuy là Đào Hoa có vượng song dễ có người thứ ba chen chân, gặp người bị tổn thương, nên có thành tâm kiên trì, mới có thể thu được tâm tình. Thân thể đề phòng ngoại thương, ra ngoài nên cẩn thận, đi tàu xe cẩn thận phòng tài nạn.
Nam mệnh là Mộc Đức Tinh Quân chiếu mệnh, là cát tinh thêm phù sinh cho mệnh nên rất tốt. Có thể tăng cường thì như gấm thêu hoa.
Nữ  mệnh là Thủy Diệu Tinh Quân, tuy là cát tinh nhưng khắc mệnh nên xấu. Chú ý cẩn thận hóa giải mới ổn.

1975 Ất Mão: Thỏ đắc Đạo, ngũ hành thuộc Thủy. “Thiên Địa Tương Sinh” người sinh năm 1975 Ất Mão so đôi với Thái Tuế Quý Tỵ là Thiên sinh Địa sinh, tổng thế vận trình năm nay bởi thương quan sinh tài, thái tuế có tình, công tác, sự nghiệp đều có quý nhân tương trợ, tài vận cũng lợi, nên tích cực tiến thủ, chắc chắn có thu hoạch về. Duy có bất lợi là tiểu nhân hại sau lưng, thị phi không dứt, cảm tình nhập nhằng không rõ, thiếu sự thông cảm, nên có sự hiểu cho nhau. Thân thể nên chú ý phát sinh các tình huống bất ngờ, tổn thương gân cốt.
Nam mệnh là Thủy Diệu Tinh Quân chiếu mệnh, đây là cát tinh, so đôi với mệnh là ngang hòa nên cát tường.
Nữ mệnh là Mộc Đức Tinh Quân chiếu mệnh, đây là cát tinh nhưng tiết thoát mệnh, nên trong tốt có xấu. Chú ý hóa giải sớm sẽ ổn hơn.

1963 Quý Mão: Thỏ trên núi, ngũ hành thuộc Kim. “Thiên Tỷ Địa Sinh” người sinh năm 1963 Quý Mão, so với Thái Tuế Quý Tỵ là Thiên tỷ hòa Địa tương sinh,năm nay vận thế do là Tỷ Kiếp Đoạt Tài nên tài vận, sự nghiệp cuộc sống cùng thân thể có phần bất lợi, thêm Địa Chi là Thương Quan, chủ sự quan tụng, tiểu nhân đa đoan, bày cuộc thị phi, bốn mặt ta thán, cảm tình cũng bởi vậy mà ảnh hưởng, nên dành thời gian quan tâm đối phương, tăng cường giao lưu tình cảm. Sức khỏe chú ý sự tổn thương của người già trong nhà. 
Nam mệnh là Vấn Hán Tinh Quân chiếu mệnh, đây là hung tinh lại khắc mệnh nên cực xấu. Thuộc Hỏa Tinh nên tác động nhưng chóng và bất ngờ. Hết sức cẩn thận và nên hóa giải sớm. 
Nữ mệnh là La Hầu Tinh Quân chiếu mệnh, đây là hung tinh nhưng so mệnh là ngang hòa cho nên không mấy đáng sợ. Chú ý một chút hóa giải kịp thời thì không sao.


Sưu tầm 
Từ khóa bài viết:
40/2