Vòng trường sinh trong tử vi


Trong tử vi đẩu số, Vòng Trường Sinh là một cục gân gà đã tồn tại nhiều năm nay, với nhiều cách an khác hẳn nhau. Trong bài viết này, tôi giải quyết trọn vẹn vấn dề khúc mắc và chứng minh vòng trường sinh an thuận theo mọi tuổi.


I-Tổng hợp các cách an vòng trường sinh hiện nay:

Như đã biết, vòng trường sinh được khởi từ ngũ hành nạp âm của CUNG an mệnh. Từ đó, chúng ta có:

1-Vân Đằng TTL: Chia theo âm nam dương nữ, và cố định vị trí Trường Sinh ở Tứ Sinh

2-Đông A và cụ Hà Uyên, bác TKQ: An thuận cho tất cả các tuổi.

3-Cụ Viêm Việt Tử: sử dụng ý tuởng của phong thủy âm trạch để an Mộ tại tứ mộ.

4-Trong tứ trụ, vì là ngũ hành đơn, nên phân rất rõ qua cách khởi âm sinh Dương tử. Tuy nhiên, như đã được đề cập bởi bác VDTT thì cách giải quyết này không hợp lý, vì sự khác nhau giữa tính đơn và kép của Ngũ Hành trong Tử Bình và Tử Vi và tôi đồng ý luận điểm này.

Tất cả những kiến thức này đều là welknown. Tôi bác bỏ 1,3,4 và chứng minh 2.

II-Cách giải quyết


1-Khi ta xét ngũ hành mệnh thì ta sử dụng ngũ hành nạp âm. Tuy nhiên, nguyên lý hình thành NHNA lại xuất phát từ huyền số, và không phải là ngũ hành đơn. 
Về bản chất, ngũ hành nạp âm chính là tích phân bội, khi ta cộng số thái huyền theo cả hai chiều không gian và thời gian.

Mặc dù vậy, hai cặp can chi có NHNA giống nhau thì vẫn khác nhau. Vì vậy, ta đặt vấn đề khán cường nhược của ngũ hành này.

Ví dụ:
Sinh năm Tân Dậu, Mệnh Thạch Mộc Lựu. Có nhiều trường phái nghiên cứu, hoặc là khán trực tiếp mộc này ra sao như thường thấy trong cổ thư, và thực sự con không thể theo được. NHưng con đưa nó về dạng sau.

Thạch Mộc Lựu<---> Mộc Tân Dậu <----> Mộc Dậu <---> Mộc-âm Kim <---> Mộc +Thai.
trong đó, các bước biến đổi dựa theo nguyên tắc của thái huyền kinh. 

2- Tồn tại một và chỉ một loại ngũ hành nạp âm mà ứng với một địa chi. Ví dụ, chỉ có duy nhất Thạch Lựu Mộc âm có địa chi là Dậu. 
Ta có thể chứng minh cái này bằng tích phân, nhưng có thể hiểu đơn giản, có 60 can chi, và có 5 hành, vị chi là 12 cái 1 hành, ứng với 12 địa chi.

+Hệ quả, thay vì ta nói thạch Mộc Lựu, ta có thể nói Mộc Tân Dậu, hay đơn giản hơn, Mộc Dậu.

+Từ đây, có một cách khác để mã hóa Mộc Dậu. Cách đơn giản nhất, đó là ta khai triển vòng trường sinh của ngũ hành mộc, thì Dậu ở vị trí Thai, vậy ta có thể nói Mộc tại Thai vị, thay cho nói Mộc Dậu.

+tóm lại, ta có, thay vì nói Thạch Mộc Lựu, ta nói Mộc+Thai. Mộc chính là mệnh, và Thai chính là vị trí của vòng trường sinh tại vị trí thái tuế. Đây là cái đã bị thất truyền, và theo ý hiểu của tôi hoàn toàn chưa có trong sách vở công khai hiện nay.

3-Tương tự, ta xét đến ngũ hành nạp âm của CUNG MỆNH, tức là NHNA của Can và Chi của cung tháng mệnh nằm trong. Về nguyên tắc, ta cũng phải xét NHNA, ví dụ mệnh cư tại Ngọ, can Giáp, can chi sẽ là Giáp ngọ, tức Sa Trung Kim.

Có nhiều cách để khán cái này, nhưng cũng theo nguyên tắc như trên, thay vì ta nói Lộ bàng Thổ, ta nói Thổ cư Ngọ vị. Khai triển vòng trường sinh của Thổ, ta thu được vị trí Thai.

Hệ quả, Sa Trung Kim.= Kim+Mộc Dục như là hai cách nói khác nhau.

Và đây chính là nguyên lý hình thành vòng trường sinh đã biết trong tử vi. Do đó, vòng trường sinh phải an thuận theo mọi tuổi.

4-Nguyên tắc hình thành của Tứ trụ dựa trên ngũ hành đơn. Vì vậy, tôi đặt giả thuyết rằng: Nguyên tắc hình thành của Tử Vi đẩu số dựa trên ngũ hành nạp âm.

Cụ thể hơn, người ta được biết, mệnh được an sử dụng ngũ hành kép. Mặc dù vậy, theo II.1 và II.2, ngũ hành kép hoàn toàn có thể thay thế bằng ngũ hành đơn+vòng trường sinh mã hóa vị trí của Thái Tuế.
Ngũ hành của cục+ Vị trí của vòng trường sinh, ngược trở lại hoàn toàn tương đương với ngũ hành kép của cục, mà người ta ẩn đi.


III-Hệ quả:


1-Toàn bộ các kiến thức về NHNA và cục, cách sử dụng vòng trường sinh hoàn toàn có thể quy về tương tác giữa hai ngũ hành kép của Mệnh và Cung an Mệnh. Chiều ngược lại cũng hoàn toàn đúng.

2-Từ đây, bài toán về vòng trường sinh được giải quyết hoàn toàn. Kể cả bài toán về khởi vòng trường sinh của cục Thổ.

3-Khi viết sách về cơ sở khoa học của Lục Hào, tôi có điều kiện khảo sát lãnh vực và nhận thấy rằng, một long standing problem hiện nay trong Lục Hào, đó là sự không được sử dụng của Thiên Can. Có một số tác giả đã đề cập tới vấn đề này, gồm cụ Hà Uyên và bác ĐKT.
Tôi giải quyết trọn vẹn bài toán này bằng cách sử dụng các công cụ ở trên, và khai triển vòng trường sinh cho tất cả các hào.

4-Từ đây, nó đưa tới cách kiến giải hoàn toàn khác về ý nghĩa hình thành của cung an thái tuế và trở thành phản ví dụ điển hình của lý thuyết Thiên Lương.

5-Các kỹ thuật này chứng minh mối liên hệ giữa TV Nam Phái và Kỹ thuật luận mệnh ngũ trụ dựa trên NHNA, một học thuyết đã được biết rộng rãi từ lâu, trong Ngọc Chiếu Định Chân Kinh.

6-Khẳng định phù hợp với vấn đề 3 của chú VV trong khi bác bỏ vòng trường sinh của Mệnh, nếu như ta xét vị trí của cung mệnh chứ không phải của cung an Tuế. Tôi đã có nhầm lẫn ở chi tiết này, vì quên chưa xét tới sự phức hợp của ngũ hành cục.

Vấn đề thứ 3. Là không thể có vòng tràng sinh ngũ hành bản mệnh trong tử vi.


IV-Kết Luận


Bài toán về vòng trường sinh đã được giải quyết hoàn toàn. Trước kia, tôi từng đề cập về cái này với Bác Gia Thi, tuy nhiên lúc đó hoàn toàn không có thực chứng. Vì thực tế là thước đo rõ ràng nhất, Tôi đã cùng 7 cộng sự của mình cùng chia ra thử nghiệm trên rất nhiều lá số mẫu, và đạt được kết quả khả quan đủ để có thể khẳng định.

Mặc dù vậy, rất có thể có sự sai sót trong kỹ thuật chứng minh. Vì vậy, tôi mong nhận được sự phản biện của mọi người trên tinh thần khoa học.


 
174/9