Xem bàn tay tố hay xấu

Xem tường bàn tay tốt – xấu

- Ngón tay của bàn tay hình mộc nên dài, còn ngón tay của bàn tay hình kim, thủy, hỏa, thổ không nên dài quá.
- Người béo bàn tay dầy, người gầy bàn tay mỏng.
- Người béo, khe giữa 2 ngón tay khít nhau.
- Người gầy, khoảng giữa hai ngón tay hở.


a. tướng bàn tay tốt:

-    Bàn tay đầy đặn, đốt không lộ: Thân nhàn đa kim.
-    Lòng bàn tay hồng sâu: Phú quý.
-    Bản tay nhỏ: Chủ sang, bàn tay to chủ hèn.
-    Móng tay khỏe: Chủ nổi danh; móng tay xấu: chủ vô năng.
- Chỉ tay chạy lên ngón tay: chủ nổi tiếng.
- Chỉ tay nhân vân gặp chỉ tay địa vân: vợ chồng có duyên; không gặp: vợ chồng vô duyên.
- Chỉ tay ở cung khôn: công thành danh toại.
- Chỉ tay dọc nhiều: chủ thong minh.
- Đốt nhiều vân ngang: chủ sang.
- Đường chỉ chụm  trong long bàn tay: Vận thông.
- Tay dài mặt dài: Tốt.
- Tay vuông mặt vuông: tốt
- Tay nhỏ mặt nhỏ: tốt
- Tay ngắn, mặt ngắn: Tốt.
- Tay tròn mặt trond: Tốt. ( ngược lại xấu)
- Tay dài thân dai: Tốt.
- Tay nhỏ thân nhỏ: Tốt.
- Tay tròn thân tròn; tay gầy thân gầy; tay bép thân béo: Tốt.
- Tay dài, tai dài; tay nhỏ tai nhỏ: Tốt.
- Phàm tay tròn, nhỏ, dầy, mềm , mượt, không lộ cốt, đốt đầy đặn: chủ đa phần phúy quý.

b. Tướng bàn tay xấu:

- Người gầy khe sít: chủ hà tiện.
- Người béo khe hở: chủ bất tài.
- Bàn tay gân guốc: chủ lao khổ.
- Đốt lộ, các ngón gầy, khép, ngón tay hở: hao tìa.
- Đốt tay quá to: chủ lười biếng.
- Chỉ tay ngang dọc: chủ tính tình phức tạp, phá tài.
- Chỉ tay lung tung ở cung khôn: Chủ hiếu sắc.
- Chỉ tay ngang nhiều: Chủ tâm loạn.
- Đốt nhiều vân dọc: chủ nóng tính.
- Cung khôn lõm, đường chỉ lung tung: chủ hiếu sắc
- Mặt ngắn tay dài: bất lợi về tiền tài.
- Chân ngắn mặt dài: bất lợi về con cái.
- Phàm tay to, thô, dài: chủ vất vả tiết kiệm
- Nữ tay to, ngón tù: bần tiện.
- Ngón tay gân guốc: Nữ tiết kiệm.

Từ khóa bài viết:
55/3