Xem giờ sinh ngày sinh

I.DùNG VòNG TRòN MẦU TRẮNG:

Con Trai khởi năm sinh tại “SỬU”, con gái  tại “TUẤT” (xem vị trí trên biểu đồ). Đếm thuận đến năm sinh. Khởi tháng giêng tại vị trí NĂM vừa xác định, đếm ngược đến tháng sinh.
Khởi ngày 01 tại vị trí THáNG vừa tìm, đếm xuôi đến ngày sinh.
Khởi giờ tý tại vị trí NGàY vừa tìm, đếm ngược đến giờ sinh: Nếu  con Trai mà phạm phải cung : THìN – TUẤT,  con Gái mà phạm phải cung : SỬU – MùI Thì đúng là nhằm giờ Kim Xà Thiết Tỏa.

Ví dụ : Năm Mão tháng 9 ngày 3 , giờ Ngọ , sanh con gái , tính trên cung Tuất mà đếm xuôi : tý , sửu , dần , mão , vậy năm Mão ở cung Sửu , khởi tháng 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , vậy thì tháng 9 ở cung Tị , rồi ở cung Tị khởi ngày mồng một mà tính xuôi mồng một , 2 , 3 , vậy thì mồng ba ( 3 ) ở cung Mùi , rồi ở cung Mùi khởi giờ Tý tính ngược Tý , Sửu , Dần , mão , Thìn , Tỵ , Ngọ , vậy giờ Ngọ ở cung Sửu . Thế là đúng phạm phải giờ Kim Xà Thiết Tỏa.

II. CáCH TíNH GIỜ SINH XEM Có PHẠM GIỜ “QUAN SáT”: Khó tránh được tử vong, có thể chết chỉ vài giờ sau khi sinh.Chức năng gan không ổn định dễ mắc bệnh viêm gan. Nếu sống được thì hay đau yếu, hoặc bị tai nạn bất ngờ đe dọa sinh mệnh. Cần xem xét mệnh của cha (mẹ) có khắc con không. Khi khôn lớn tính khí ương ngạnh bướng bỉnh, tinh quái ngỗ ngược nếu giáo dục không tốt dễ hung hăng côn đồ, mắc vòng tố tụng.

Cách tính:
Tháng Giêng: Sinh giờ Tị sẽ phạm giờ “quan sát”.

Tháng Hai: Sinh giờ Thìn sẽ phạm giờ “quan sát”.

Tháng Ba: Sinh giờ Mão sẽ phạm giờ “quan sát”.

Tháng Tư: Sinh giờ Dần sẽ phạm giờ “quan sát”.

Tháng Năm: Sinh giờ Sửu sẽ phạm giờ “quan sát”.

Tháng Sáu: Sinh giờ Tý sẽ phạm giờ “quan sát”.

Tháng Bảy: Sinh giờ Hợi sẽ phạm giờ “quan sát”.

Tháng Tám: Sinh giờ Tuất sẽ phạm giờ “quan sát”.

Tháng Chín: Sinh giờ Dậu sẽ phạm giờ “quan sát”.

Tháng Mười: Sinh giờ Thân sẽ phạm giờ “quan sát”.

Tháng Mười Một: Sinh giờ Mùi sẽ phạm giờ “quan sát”.

Tháng Chạp: Sinh giờ Ngọ sẽ phạm giờ “quan sát”.

III. CáCH TíNH GIỜ SINH XEM Có PHẠM GIỜ “DIêM VƯƠNG”: Thường có nhiều chứng dị kỳ, như hay giật mình, hốt hoảng, trợn mắt, lè lưỡi, thần kinh bất ổn, hầu như bị một ám ảnh nào lớn lao trong tâm trí mà đứa trẻ cơ hồ như ý thức được.
Cách tính:
 Mùa Xuân: Sinh giờ Sửu, Mùi sẽ phạm giờ “Diêm vương”.

 Mùa Hạ: Sinh giờ Thìn, Tuất sẽ phạm giờ “Diêm vương”.

 Mùa Thu: Sinh giờ Tý, Ngọ sẽ phạm giờ “Diêm vương”.

Mùa Đông: Sinh giờ Mão, Dậu sẽ phạm giờ “Diêm vương”.

IV. CáCH TíNH GIỜ SINH XEM Có PHẠM GIỜ “DẠ ĐỀ”: Thường bị trì trệ về khí huyết gây mệt mỏi, đêm trẻ hay dãy đạp kêu khóc.
Cách tính:
 Mùa Xuân: Sinh giờ Ngọ sẽ phạm giờ “Dạ đề”.

 Mùa Thu: Sinh giờ Tý sẽ phạm giờ “Dạ đề”.

Mùa Đông: Sinh giờ Mão sẽ phạm giờ “Dạ đề”.

V. CáCH TíNH GIỜ SINH XEM Có PHẠM GIỜ “Tướng quân”: Phạm giờ này trẻ em thường bị bệnh, khi nhỏ hay mắc bệnh sài đen, thường hay khóc dài không nín, khi lớn mặt mũi hiền lành nhưng tính khí bướng nghịch nhưng giờ này nhẹ ít đáng lo ngại.
Mùa Xuân: Sinh giờ Thìn, Tuất, Dậu sẽ phạm giờ “Tướng quân”.

 Mùa Hạ: Sinh giờ Tí, Mão, Mùi sẽ phạm giờ “Tướng quân”.

Mùa Thu: Sinh giờ Dần, Ngọ, Sửu sẽ phạm giờ “Tướng quân”.

Mùa Đông: Sinh giờ Thân, Tị, Hợi sẽ phạm giờ “Tướng quân”.
Từ khóa bài viết:
8/1