Xem tướng cô quả-         Già không thê (vợ ): xương lưỡng quyền lộ, vui buồn thất thường, mắt đa lệ. Ngư vĩ, ngọa tằm (Đuôi mắt) xám.

-         Già không chồng: quyền lộ, mặt vàng, tiếng thô, cằm lẹm, tính kì quái, gàn dở, mũi lộ cốt, mắt đa lệ.
-         Trẻ mồ cộ cha: tóc nặng, cốt nặng, trán nhiều gân, môi trê, tai ngược, mũi gồ thành đốt, tóc ngấn lông mày, xung Ấn đường.

-         Già không con trai: sắc mặt phù, trán đen, Lệ đường chảy hoặc đen, địa các lẹm, mông lẹm.


Từ khóa bài viết:
1768/89