Xem tướng mắt


Mắt nên có lông mày, Thiên thương (Thái hà, Phồn hà) Sơn căn phối hợp.


1. Mắt lõm sâu, chủ hình khắc.

2. Mắt lộ thần: Chủ hình khắc.

3. Mắt lộ thần: Chủ hình khắc, yểu triết.

4. Mắt đè, sơn căn gẫy, mắt sâu: Chủ lao ngục.

5. Mắt nhiều gân chằng chịt: Chủ bị kiệnt ụng.

6. Mắt trái là dương, mắt phải là âm.

7. Mắt trong sáng: Chủ phú quý.

8. Mắt tròng đen, tròng trắng phân minh: Chủ hiền lương.

9. Trong mắt có tia đỏ: Cường bạo, tàn nhẫn.

10. Mắt thanh tú có thần: Chủ phú quý, thọ.

11. Mắt vàng, to lòng đen nổi: Cương cường, khó bảo.

12. Mắt đen, to sáng: Chủ đa tài, đa nghệ.

13. Mắt nhỏ mà vô thần: Chủ kiến thức nông cạn, tham lam, dâm ô, do dự.

14. Mắt ướt át: chủ háo sắc.

15. Trong mắt có nốt ruồi mà nhìn nghiêng: chủ gian dâm

16. Mắt hay đảo, lồi, đờ đẫn: Chủ hung hãn.

17. Mắt hay nhỏ lệ: Phòng vợ tai nạn ( nữ phòng chồng tai họa).

18. Mắt bên to bên nhỏ: Chủ sợ vợ.

19. Mắt nửa nhắc, nửa mở: Chủ ngu đần.

20. ánh mắt bạo lộ, tròng đen sịt: Chủ gian, ăn cắp.

21. ánh mắt đờ đẫn: Chủ ti tiện.

22. Đuôi mắt nhăn nheo: đề phòng vợ con đa hình.

23. Mắt lồi, vô hồn: Chủ phá của.

24. Mắt lồi, lòng đen màu xám vàng: chết bất ngờ.

25. Mắt tối, lòng đen vàng, lông mày mọc loạn: chủ bị thương nạn binh đao.

26. Mắt nhỏ, mặt to: Chủ có tiền của, đa nạn.

27. Mắt nhìn trộm: Chủ gian giảo, tàn hại bản thân

28. Mắt nhìn nghiêng: Chủ dâm loạn, tham lam.

29. Mắt Kỵ lông mày thấp: Phòng vận tam dương ( Thái dương, Trung dương, Thiếu dương) trì trệ.

30. Mắt Kỵ xương mắt đè: Phòng nhật nguyệt không sáng.

31. Mày dưng, thái dương lõm: Chủ hình xung.

32. Đuôi mắt nhăn nheo, gian môn lõm: Vợ chồng vô duyên.

33. Lệ đường sâu: con cái khó nuôi.

34. Nữ mắt sâu, mắt ướt: Ham nhục dục.

35. Nữ mắt trắng dã: tiện dâm.

36. Nữ mắt điên đảo: Tiện dâm.

1768/89