Xem tướng người qua dáng đi

1.Tướng đi chậm rải giọng nói lớn trầm

Có nhiêu nhiều tiền bạc không làm vẫn yên

2.Tướng đi chân bước hai hàng

 Giang hồ sinh kế giàu sang bất ngờ

3.Người mà tay ngắn chân dài

Làm ăn vất vả cực hoài tấm thân.

4.Da ngăm mặt bủng môi chì


Trai thì sát vợ gái ni sát chồng.

5. Tướng đi uốn khúc mình xà


Trai thì đơn lẻ gái qua nhiều chồng.

6.Miệng cười má đỏ trái hồng

Răng đều hạt bắp là hàng phu nhân.

7.Tướng đi tay ngoắc đằng sau

Trai thì cô độc gái giàu tình nhân.

8.Mắt mà ti hí mắt lươn

 Trai thì gian trá giá luôn gạt người.

9.Trán cao vuông rộng sơn đình

Trai thì trung tính ,gái thì lòng son.

10.Lổ mũi mà hứng hạt mưa

Phụ ấm để thừa tài sản cũng tiêu.

11.Má hồng don nhọn trái đào


Trai giàu tình ái gái giàu tình nhân.

SuuTam

12/1