Xem tướng sinh con


1. Nữ mặt quá nhọn, cộng thêm tai nhỏ, không những thai đầu là con gái mà phần lớn toàn con gái.

2. Nưc mặt nhọn không cân đối, cằm bạnh, thiên đình nhỏ, thai đầu là nữ.

3. Nữ tóc thô vàng, thai đầu là nữ.

4. Trán hói, không nên kết hôn muộn, sau 25 tuổi mới kết hôn thì cơ hội sinh con thấp.

5. Lưỡng quyền và hai má nên cân đối, nữ quyền to rông, má hóp, thai đầu là nữ.

6. Lông mày thưa, con trai ít. nữ không lông mày, khó có con trai. Lông mày cứng, không mềm mại thì con trai ít. Nữ loại này chỉ sinh con gái, thai sau con trai dễ hình khắc chết yểu.

7. Nữ cung ở vị trí dưới mắt, nếu đầy đặn, thia đầu là trai.

8. Nữ mắt sâu khó có con trai, nếu sinh con trai tỉ lệ đần, thiểu năng trí tuệ cao.

9. Tai không cân xứng, tai trái to, thai đầu là con gái.

10. mũi tẹt, sơn căn không nổi, sinh con gái. Sinh nữ mệnh tốt, sinh nam mệnh xấu.

11. Niên thọ có vân móc câu, thai đầu là con gái.

12. Nhân trung sâu dài, trên nhỏ, dưới rộng, nét sắc, sinh con trai. 
Nhân trung tuy sâu, không nét, phần lớn sinh nữ. 
Nhân trung đầy phẳng phần lớn sinh nữ.
Nhân trung của nữ tốt nhất sâu thẳng, trên hẹp dưới rộng. Con cháu đầy nhà, trên hẹp dưới rộng, khó có con trai, dễ chết yểu.
Nhân trung có nốt ruồi khó sinh con trai. Nếu có hai nốt ruồi, dễ sinh đôi.Nhân trung có vết ngang đến già không con trai. Nhân trung có đường vân dọc, nuôi con người khác.
Nhân trung ngắn, con cái ít. Nhân trung dẹt bên trái, thai đầu sinh con trai, nhân trung dẹt bên phải, thai đầu sinh con gái.

13. Môi nhiều đường vân, sinh nhiều con trai. Môi không đường vân, phần nhiều không con trai.Môi trên của nữ to, thai đầu là con gái. Môi trề trắng hoặc xanh, da nhăn, sinh con gái.

14. vú đầy đặn dễ sinh con trai, nữ vú nhỏ thường sinh gái. Nữ vú dẹt, cong, không cân, thai đầu sinh gái.

15. Nữ rốn sâu 0,3 cm sinh con trai, rốn to dễ nuôi con trai, dễ đẻ. Rốn bé sinh con gái. Mang thai 3-4 tháng rốn lồi, sinh con gái, 7-8 tháng rốn lồi, sinh con trai.

16. Da phù, huyết trệ, thịt nhiều xương ít, tay mềm, thai đầu con gái.

17. Da mỏng, xương bé, yểu điệu, thai đầu sinh nữ.
1768/89